herb Grudziądza
Logo BIP
Biuletyn Informacji Publicznej
gmina-miasto Grudziądz
Urząd Miejski w Grudziądzu
Logo ePUAP
panorama Grudziądza

Lista dokumentów

Nazwa dokumentu / katalogu Data aktualizacji
dokument Uchwała Nr XXII/40/08 w sprawie zabezpieczenia środków finansowych w budżecie Gminy Miasto Grudziądz na rok 2009 na realizację projektu pt. "Podniesienie kwalifikacji zawodowych pracowników Urzędu Miejskiego w Grudziądzu" współfinansowanego z Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2008-07-09 14:52
dokument Uchwała Nr XXII/39/08 zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia warunków oraz trybu postępowania o udzielenie dotacji w zakresie rozwoju sportu kwalifikowanego podmiotom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych na realizację zadań publicznych 2008-07-09 10:15
dokument Uchwała Nr XXII/38/08 w sprawie zabezpieczenia środków finansowych na inwestycję realizowaną w ramach programu "Moje Boisko Orlik - 2012" 2008-07-08 16:36
dokument Uchwała Nr XXII/37/08 w sprawie powołania radnego do składu osobowego komisji Mieszkaniowej Rady Miejskiej Grudziądza 2008-07-08 16:29
dokument Uchwała nr XXII/36/08 w sprawie harmonogramu szkoleń radnych na 2008 rok 2008-07-08 16:22
dokument Uchwała Nr XXII/35/08 w sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego oraz uzgodnienia wartości jednego punktu w celu ustalenia miesięcznych kwot wynagrodzenia zasadniczego dla pracowników Domu Pomocy Społecznej Nr 1, Domu Pomocy Społecznej Nr 2 i Domu Pomocy Społecznej Nr 3 w Grudziądzu 2008-07-07 15:19
dokument Uchwała Nr XXII/34/08 w sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego oraz uzgodnienia wartości jednego punktu w celu ustalenia miesięcznych kwot wynagrodzenia zasadniczego dla pracowników Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Grudziądzu 2008-07-07 15:09
dokument Uchwała nr XXII/33/08 w sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego oraz uzgodnienia wartości jednego punktu w celu ustalenia miesięcznych kwot wynagrodzenia zasadniczego dla pracowników Centrum Pomocy Dziecku i Poradnictwa Rodzinnego w Grudziądzu 2008-07-07 15:00
dokument Uchwała Nr XXII/32/08 w sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego oraz uzgodnienia wartości jednego punktu w celu ustalenia miesięcznych kwot wynagrodzenia zasadniczego dla pracowników Domu Dziennego Pobytu w Grudziądzu 2008-07-07 14:48
dokument Uchwała Nr XXII/31/08 w sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego oraz uzgodnienia wartości jednego punktu w celu ustalenia miesięcznych kwot wynagrodzenia zasadniczego dla pracowników Centrum Profilaktyki i Terapii w Grudziądzu 2008-07-07 14:45
dokument Uchwała Nr XXII/30/08 w sprawie określenia zadań, na realizację których przeznacza się środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2008 roku. 2008-07-01 15:09
dokument Uchwała nr XXII/29/08 w sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego oraz wartości jednego punktu w złotych dla pracowników Miejskiego Ośrodka Rekreacji i Wypoczynku w Grudziądzu. 2008-07-01 14:15
dokument Uchwała Nr XXII/28/08 w sprawie przyjęcia Regulaminu gospodarowania środkami Gminnego i Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz zasad przyznawania dotacji z Gminnego i Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. 2008-07-01 14:04
dokument Uchwała Nr XXII/27/08 w sprawie przyjęcia do realizacji "Program usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu miasta Grudziądza" 2008-06-20 13:39
dokument Uchwała Nr XXII/26/08 w sprawie uznania za pomnik przyrody drzewa znajdującego się na terenie gmina miasto Grudziądz 2008-06-20 11:17
dokument Uchwała Nr XXII/25/08 zmieniająca uchwałę w sprawie zaciągnięcia pożyczki z budżetu państwa na prefinansowanie wydatków związanych z realizacją inwestycji pn. Budowa drogi zbiorczej Droga Łąkowa w Grudziądzu, realizowanej w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego. 2008-06-20 10:28
dokument Uchwała Nr XXII/24/08 zmieniająca uchwałę w sprawie zaciągnięcia pożyczki z budżetu państwa na prefinansowanie wydatków związanych z realizacją inwestycji pn. Budowa Trasy Średnicowej w Grudziądzu Etap I, realizowanej w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Transport. 2008-06-20 10:28
dokument Uchwała Nr XXII/23/08 w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości w ramach pomocy de minimis na terenie gminy-miasto Grudziądz. 2008-06-19 14:55
dokument Uchwała Nr XXII/22/08 w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości w ramach pomocy regionalnej na wspieranie nowych inwestycji i tworzenie związanych z nimi nowych miejsc pracy na terenie gminy - miasta Grudziądz 2008-06-06 14:45
dokument Uchwała Nr XXII/21/08 w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości w ramach pomocy regionalnej na wspieranie nowych inwestycji i tworzenie związanych z nimi nowych miejsc pracy w obrębie specjalnej strefy ekonomicznej, usytuowanej na terenie gminy - miasta Grudziądz 2008-05-30 11:19
dokument Uchwała Nr XXII/20/08 w sprawie utworzenia spółki "Grudziądzkie Poręczenia Kredytowe Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością" Spółka z o.o. w Grudziądzu 2008-05-29 12:46
dokument Uchwała Nr XXII/19/08 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie udziałów 2008-05-29 11:54
dokument Uchwała Nr XXII/18/08 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu na 2008 rok. 2008-05-29 11:30