herb Grudziądza
Logo BIP
Biuletyn Informacji Publicznej
gmina-miasto Grudziądz
Urząd Miejski w Grudziądzu
Logo ePUAP
panorama Grudziądza

Lista dokumentów

Nazwa dokumentu / katalogu Data aktualizacji
dokument UCHWAŁA NR XLVII/44/14 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu ograniczonego ulicą Kossaka, granicą administracyjną miasta i ogrodami działkowymi 2014-07-04 10:43
dokument UCHWAŁA NR XLVII/43/14 zmieniająca uchwałę w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu ograniczonego ulicami Szosą Toruńską, Drogą Mazowiecką i granicą administracyjną miasta 2014-07-04 10:40
dokument UCHWAŁA NR XLVII/42/14 w sprawie przyjęcia "Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt w 2014 roku" 2014-07-04 10:38
dokument UCHWAŁA NR XLVII/41/14 w sprawie wykazu kąpielisk na terenie gminy-miasto Grudziądz na 2014 rok 2014-07-04 10:38
dokument UCHWAŁA NR XLVII/40/14 w sprawie ustalenia dni i godzin otwierania oraz zamykania placówek handlu detalicznego, zakładów gastronomicznych i zakładów usługowych dla ludności na terenie gminy-miasto Grudziądz 2014-07-04 10:37
dokument UCHWAŁA NR XLVII/39/14 w sprawie Programu "Grudziądzka Karta Dużej Rodziny" 2014-07-04 10:36
dokument UCHWAŁA NR XLVII/38/14 w sprawie określenia trybu powoływania członków, organizacji i trybu działania Miejskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Grudziądzu 2014-07-04 10:35
dokument UCHWAŁA NR XLVII/37/14 w sprawie oceny działalności w 2013 roku warsztatu terapii zajęciowej prowadzonego przez Stowarzyszenie Przyjaciół Osób Niepełnosprawnych "TO-MY" 2014-07-04 10:35
dokument UCHWAŁA NR XLVII/36/14 zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Grudziądza na lata 2014-2027 2014-07-04 10:33
dokument UCHWAŁA NR XLVII/35/14 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu na 2014 rok 2014-07-04 10:32