herb Grudziądza
Logo BIP
Biuletyn Informacji Publicznej
gmina-miasto Grudziądz
Urząd Miejski w Grudziądzu
Logo ePUAP
panorama Grudziądza

Lista dokumentów

Nazwa dokumentu / katalogu Data aktualizacji
dokument PODANIE DO PUBLICZNEJ WIADOMOŚCI INFORMACJI o przystąpieniu do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko i rozpoczęciu procedury udziału społeczeństwa w ramach postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie Elektrociepłowni Łąkowa w OPEC-INEKO w Grudziądzu o instalację współspalania biomasy i paliwa alternatywnego, na działkach 7/10 oraz 8/6, obręb 85 wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działkach 10/6, 11/6, 7/5, 8/5, 6/19, 8/2, 9/2 oraz 10/2, obręb 85 w Grudziądzu 2020-07-21 12:14
dokument Obwieszczenie Prezydenta Grudziądza o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu Uproszczonego Planu Urządzania Lasów dla Lasów Komunalnych Miasta Grudziądza Leśnictwo Czerwony Dwór na okres obowiązywania 01.01.2020- 31.12.2029 2020-01-10 08:43
dokument Informacja Sejmiku Województwa Kujawsko- Pomorskiego o podjęciu uchwały Nr XXXV/510/21 zmieniającej uchwałę w sprawie wprowadzenia na obszarze województwa kujawsko- pomorskiego ograniczeń i zakazów w zakresie eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie paliw (tzw. UCHWAŁA ANTYSMOGOWA) 2021-09-28 14:03
dokument Informacja Sejmiku Województwa Kujawsko- Pomorskiego o podjęciu uchwały Nr VIII/136/19 w sprawie wprowadzenia na obszarze województwa kujawsko- pomorskiego ograniczeń i zakazów w zakresie eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie paliw (tzw. UCHWAŁA ANTYSMOGOWA) 2019-07-29 13:33
dokument INFORMACJA o przyjęciu przez Radę Miejską w Grudziądzu, uchwałą Nr XIII/107/19, z dnia 19 czerwca 2019 Planu Adaptacji Gminy-miasto Grudziądz do zmian klimatu do roku 2030. 2019-07-29 09:53
dokument INFORMACJA o przyjęciu przez Radę Miejską w Grudziądzu, uchwałą Nr XIII/106/19, z dnia 19 czerwca 2019 Programu Ochrony Środowiska dla Gminy-miasto Grudziądz na lata 2019-2022 z perspektywą na lata 2023-2026. 2019-07-29 09:17
dokument Ewidencja udzielonych i cofniętych zezwoleń na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie Gminy-miasto Grudziądz 2019-07-15 14:25
dokument Informacja o opracowaniu projektu uchwały Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego określającej wprowadzenie na obszarze województwa kujawsko-pomorskiego ograniczeń i zakazów w zakresie eksploatacji instalacji, w których nastepuje spalanie paliw 2019-02-01 13:02
dokument OBWIESZCZENIE Prezydenta Miasta Grudziądzao przystąpieniu do opracowania aktualizacji Programu Ochrony Środowiska dla Gminy-miasto Grudziądz na lata 2019-2022 z perspektywą na lata 2023-2026 2018-10-04 13:19
dokument Obwieszczenie Prezydenta Grudziądza z dnia 02.10.2018 roku w sprawie odstąpienia od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla projektu ?Program Ochrony Środowiska dla Gminy- miasto Grudziądz na lata 2019-2022 z perspektywą na lata 2023-2026?. 2018-10-04 07:40
dokument OBWIESZCZENIE Prezydenta Grudziądza o przystąpieniu do opracowania projektu pn.: "Plan adaptacji Miasta Grudziądza do zmian klimatu" 2018-10-03 09:30
dokument Obwieszczenie Prezydenta Grudziądza w sprawie wszczęcia postępowania oraz zawiadomienia o oględzinach w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie drzew przy ul. Piłsudskiego 11 w Grudziądzu 2018-08-02 12:31
dokument Ogłoszenie Prezydenta Grudziądza o przystąpieniu do opracowania projektu pn: "Plan gospodarki niskoemisyjnej dla gminy-miasto Grudziądz - aktualizacja" 2022-12-13 12:51
dokument Obwieszczenie Prezydenta Grudziądza w sprawie wszczęcia postępowania oraz zawiadomienia o oględzinach w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie drzew przy ul. Parkowej 14 w Grudziądzu 2018-08-02 07:37
dokument Podanie do publicznej wiadomości informacji o przystąpieniu do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn. "Budowa zakładu produkcyjnego SITS INDUSTRY Sp. z o.o. w Grudziądzu na działkach nr 5/7 i 5/10 obręb 0018 przy ulicy Droga Kurpiowska/Droga Graniczna w Grudziądzu". 2022-12-08 10:23
dokument OBWIESZCZENIE PREZYDENTA GRUDZIĄDZA z dnia 09 lipca 2018 roku o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach 2018-07-09 15:08
dokument Podsumowanie procedury strategicznej oceny oddziaływania na środowisko "Planu gospodarki niskoemisyjnej dla gminy – miasto Grudziądz" 2022-12-13 12:52
dokument Informacja o wszczęciu postępowania w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzenia wodnego - przebudowy Rowu Tarpińskiego na odcinku 1.381,54 mb 2017-12-07 13:50
dokument Informacja o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie instalacji do oczyszczania ścieków przemysłowych na terenie Polmlek Sp. z o.o. w Grudziądzu przy ulicy Magazynowej 8. 2017-11-07 08:44
dokument Informacja o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie istniejacego budynku usługowego na terenie serwisu motoryzacyjnego AUTOMET przy ulicy Chełmińskiej 116 w Grudziądzu 2017-10-09 12:09
dokument Informacja o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie stacji paliw płynnych wraz z niezbędną infrastrukturą na terenie działek nr 159/1 i 159/3 obręb 141 przy ulicy Szosa Toruńska/ Jeziorna w Grudziądzu. 2017-09-21 08:27
dokument INFORMACJA o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie istniejącego budynku oraz stworzenie w nim lakierni pojazdowej na działce nr 10/32 obręb 063 przy ulicy Waryńskiego 32-36 w Grudziądzu. 2017-08-29 12:44
dokument Informacja o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. Wykonanie zastępczych otworów studziennych (7b, 8c, 14c, 17c) na terenie komunalnego ujęcia wody w Grudziądzu. 2016-09-26 15:08
dokument Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. "Budowa hali montażowo-produkcyjnej, rozbudowa magazynu oraz zmiana wyposażenia technologicznego istniejącego budynku produkcyjnego (tzw. hali odlewni) na terenie zakładu Venture Industries Sp. z o.o. przy ulicy Lotniczej 21a w Grudziądzu" 2016-08-31 09:06
dokument Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. Separacja tworzyw sztucznych wraz z rozdzieleniem na frakcję lekka i ciężką oraz mielenie tworzyw w istniejących obiektach budowlanych na działce nr 1/1 przy ulicy Maciejkowej 6 w Grudziądzu - inwestor LAURECE Rafał Mielniczuk z siedzibą przy ulicy Dębowej 26 w Grudziądzu . 2014-09-15 15:11
dokument Publicznie dostępny wykaz danych o środowisku i jego ochronie 2015-07-27 11:20
dokument Obwieszczenie Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska z dnia 12 lipca 2017 r. znak WOO.4207.80.2017.ADS.8 ? wydanie postanowienia nakładającego obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko oraz przedłużeniu postępowania dla przedsięwzięcia ? Niskoemisyjny transport publiczny, realizowany w Grudziądzu 2022-12-08 10:22
dokument Obwieszczenie Prezydenta Grudziądza z dnia 12 maja 2017 roku o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla dokumentu PONE dla gminy-miasto Grudziądz 2022-12-08 10:22