herb Grudziądza
Logo BIP
Biuletyn Informacji Publicznej
gmina-miasto Grudziądz
Urząd Miejski w Grudziądzu
Logo ePUAP
panorama Grudziądza

Ogłoszenie o wydaniu dnia 11.06.2014 r. decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego nr 7/2014 na budowę sieci wodociągowej na działkach nr: 14/44, 1/37, 1/53, 1/50, 1/51 obr. 10, położonych przy ul. Mieszka I i Roty Grudziądzkiej w Grudziądzu

Wywieszono dnia, 11.06.2014r.

                                                                                                         Zdjęto dnia,  26.06.2014r.

 

Urząd Miejski w Grudziądzu                                                                      Grudziądz,  11.06.2014 r.

Wydział Budownictwa

i Planowania Przestrzennego

PP-II.6733.9.2014

 

 

 

 

OGŁOSZENIE

 

                     Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2012 r. poz. 647 z późn. zm) w związku ze złożonym wnioskiem przez  Miejskie Wodociągi i Oczyszczalnia Sp. z o.o., ul. Mickiewicza 28/30, 86-300 Grudziądz, do Wydziału Budownictwa i Planowania Przestrzennego Urzędu Miejskiego w Grudziądzu, dot. wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na  budowę  sieci wodociągowej na działkach nr: 14/44, 1/37, 1/53, 1/50, 1/51 obr. 10, położonych przy ul. Mieszka I i Roty Grudziądzkiej w Grudziądzu,   informuję, że w dniu  11.06.2014 r. wydano decyzję
nr 7/2014 dla w/w inwestycji.

                 Dla terenu, na którym położone są w/w działki, gmina - miasto Grudziądz nie posiada miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. W związku z brakiem planu miejscowego, na podstawie art. 50 ust.1 Ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2012 r., poz. 647 z późn. zm.), inwestycja celu publicznego ustalana jest drodze decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

               Organ, po przeprowadzonej analizie uznaje, że wymagany do wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego warunek art. 53 ust. 3 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, został spełniony.

            Od niniejszej decyzji służy odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Toruniu, ul. Targowa 13/15 , które należy wnieść za pośrednictwem Prezydenta Grudziądza w terminie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Michał Heyka 11-06-2014 14:12
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Michał Heyka 11-06-2014
Ostatnia aktualizacja: - 11-06-2014 14:12