herb Grudziądza
Logo BIP
Biuletyn Informacji Publicznej
gmina-miasto Grudziądz
Urząd Miejski w Grudziądzu
Logo ePUAP
panorama Grudziądza

Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. Prowadzenie działalności w zakresie zbierania odpadów w miejscowości Grudziądz na działce nr 85 obręb 159 przy ulicy Szarotkowej 1a, planowanego przez ERMET RECYKLING, Patryki 60 k/Olsztyna, 11-030 Purda

 

Grudziądz, 17-06-2014 r.

GK-I.6220.5.2014 

 

I N F O R M A C J A

o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

 

Urząd Miejski w Grudziądzu, działając na podstawie art. 38 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity w Dz. U. z 2013 r., poz. 1235) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity w Dz. U. z 2013 r. Nr 267 z późn.zm.) 

zawiadamia, że w dniu 16 czerwca 2014 r.

na wniosek: Pana Rafała Maluchnika

        ERMET RECYKLING, Patryki 60 k/Olsztyna, 11-030 Purda

 

została wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Prowadzenie działalności w zakresie zbierania odpadów w miejscowości Grudziądz na działce nr 85 obręb 159 przy ulicy Szarotkowej”.

 

    Jednocześnie zawiadamiam, że z treścią decyzji oraz z postanowieniem Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy i opinią Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Grudziądzu można się zapoznać w Urzędzie Miejskim
w Grudziądzu, ulica Ratuszowa 1, Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska Urzędu Miejskiego, budynek C, I piętro, pokój nr 7.

            Informację w przedmiotowej sprawie podaję do publicznej wiadomości na tablicach ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Grudziądzu oraz poprzez zamieszczenie jej na stronie internetowej: www.bip.grudziadz.plUrzędu Miejskiego w Grudziądzu, prowadzącego postępowanie w tej sprawie.

 

 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Agnieszka Schulz 17-06-2014 11:45
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 17-06-2014
Ostatnia aktualizacja: - 17-06-2014 11:45