herb Grudziądza
Logo BIP
Biuletyn Informacji Publicznej
gmina-miasto Grudziądz
Urząd Miejski w Grudziądzu
Logo ePUAP
panorama Grudziądza

Ogłoszenie o wydaniu w dniu 17.06.2014 r. decyzji nr 10/2014 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy sieci wodociągowej na działkach nr: 42, 28, 29, 27/37, 30 - obr. 57, położonych przy ul. Teatralnej w Grudziądzu

Wywieszono dnia, 17.06.2014 r.

                                                                                                         Zdjęto dnia,           02.07.2014 r.

 

 

Urząd Miejski w Grudziądzu                                                                      Grudziądz,  17.06.2014 r.

Wydział Budownictwa

i Planowania Przestrzennego

PP-II.6733.8.2014

 

 

 

 

OGŁOSZENIE

 

                 Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu  i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2012 r. poz. 647 z późn. zm.), w związku ze złożonym wnioskiem przez  Miejskie Wodociągi i Oczyszczalnia Sp. z o.o., ul. Mickiewicza 28/30, 86-300 Grudziądz do Wydziału Budownictwa i Planowania Przestrzennego Urzędu Miejskiego w Grudziądzu, dot. wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego budowę sieci wodociągowej  na działkach nr: 42, 28, 29, 27/37, 30 - obr. 57, położonych przy ul. Teatralnej w Grudziądzu, informuję, że w dniu  17.06.2014 r. wydano decyzję nr 10/2014 dla w/w inwestycji.

                 Dla terenu, na którym położone są w/w działki Gmina Miasto Grudziądz nie posiada miejscowego planu zagospodarowania terenu. W związku z powyższym, na podstawie art. 50 ust.1 Ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2012 r., poz. 647 z późn. zm.),  inwestycja celu publicznego ustalana jest w drodze decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego.

 

               Organ, po przeprowadzonej analizie uznaje, że wymagany do wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego warunek art. 53 ust. 3 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, został spełniony.

 

            Od niniejszej decyzji służy odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Toruniu, ul. Targowa 13/15 , które należy wnieść za pośrednictwem Prezydenta Grudziądza w terminie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Michał Heyka 18-06-2014 15:01
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Michał Heyka 18-06-2014
Ostatnia aktualizacja: Michał Heyka 18-06-2014 15:06