herb Grudziądza
Logo BIP
Biuletyn Informacji Publicznej
gmina-miasto Grudziądz
Urząd Miejski w Grudziądzu
Logo ePUAP
panorama Grudziądza

Ogłoszenie o wydaniu w dniu 16.06.2014 r. decyzji nr 8/2014 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy sieci wodociągowej Dn 110 mm PE na działkach nr 2/4, 4 ? obr. 151 zlokalizowanych przy ul. Klonowej w Grudziądzu

wywieszono                  dnia 16.06.2014r.

                                                                                                                        zdjęto                             dnia 01.07.2014r.

 

Urząd Miejski w Grudziądzu                                                                      Grudziądz 16.06.2014r.

Wydział Budownictwa

i Planowania Przestrzennego

PP-II.6733.6.2014

 

 

 

 

OGŁOSZENIE

Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r.  o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym   (Dz.U. z 2012 poz. 647 j.t.), w związku ze złożonym wnioskiem Spółki  z o.o. Miejskie Wodociągi i Oczyszczalnia  (86 - 300 Grudziądz ul.  Mickiewicza 28/30) do Wydziału Budownictwa i Planowania Przestrzennego   Urzędu Miejskiego w Grudziądzu dot.  wydania decyzji  o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla  budowy sieci wodociągowej Dn 110 mm PE na działkach nr  2/4, 4  – obr. 151  zlokalizowanych  przy ul. Klonowej w Grudziądzu informuję, że  w dniu  16.06.2014r. wydano decyzję nr 8/2014 dla w/w inwestycji.

               Dla terenu na którym położona jest w/w działka Gmina Miasto Grudziądz nie posiada miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. W związku z brakiem planu miejscowego na podstawie art. 50 ust. 1 Ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2012 poz. 647 j.t.) inwestycja celu publicznego lokalizowana jest w drodze decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego. Organ po przeprowadzonej analizie uznaje, że wymagany do wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego warunek art. 53 ust. 3 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym został spełniony.

            Od niniejszej decyzji służy odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Toruniu, ul. Targowa 13/15 , które należy wnieść za pośrednictwem Prezydenta Grudziądza w terminie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Michał Heyka 18-06-2014 15:03
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Michał Heyka 18-06-2014
Ostatnia aktualizacja: - 18-06-2014 15:03