herb Grudziądza
Logo BIP
Biuletyn Informacji Publicznej
gmina-miasto Grudziądz
Urząd Miejski w Grudziądzu
Logo ePUAP
panorama Grudziądza

Lista dokumentów

Nazwa dokumentu / katalogu Data aktualizacji
dokument UCHWAŁA NR XLIX/82/14 w sprawie skargi na działalność Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Grudziądzu 2014-07-10 09:13
dokument UCHWAŁA NR XLIX/81/14 zmieniająca uchwałę w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, warunków i zasad korzystania oraz stawki opłaty za korzystanie z przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest gmina – miasto Grudziądz 2014-07-10 09:13
dokument UCHWAŁA NR XLIX/80/14 zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół ponadgimnazjalnych na terenie Miasta Grudziądza 2014-07-10 09:12
dokument UCHWAŁA NR XLIX/79/14 w sprawie zmiany aktu założycielskiego Medycznej Szkoły Policealnej Nr 9 dla Dorosłych w Grudziądzu 2014-07-10 09:11
dokument UCHWAŁA NR XLIX/78/14 w sprawie zmiany aktu założycielskiego Medycznej Szkoły Policealnej Nr 1 w Grudziądzu 2014-07-10 09:11
dokument UCHWAŁA NR XLIX/77/14 w sprawie określenia wysokości opłat za świadczenia udzielane przez przedszkola publiczne prowadzone przez gminę-miasto Grudziądz 2014-07-10 09:10
dokument UCHWAŁA NR XLIX/76/14 w sprawie przyjęcia programu zdrowotnego pn. "Program profilaktyki wczesnego wykrywania raka piersi" 2014-07-10 09:09
dokument UCHWAŁA NR XLIX/75/14 w sprawie przyjęcia Regulaminu udzielania dotacji celowej osobom fizycznym z budżetu gminy-miasto Grudziądz z wpływów z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska 2014-07-10 09:08
dokument UCHWAŁA NR XLIX/74/14 w sprawie powołania Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej Grudziądza 2014-07-10 09:07
dokument UCHWAŁA NR XLIX/73/14 zmieniająca uchwałę w sprawie powołania radnych do składów osobowych komisji stałych Rady Miejskiej Grudziądza 2014-07-10 09:06
dokument UCHWAŁA NR XLIX/72/14 w sprawie skargi na działania Dyrektora Centrum Kształcenia Ustawicznego w Grudziądzu 2014-07-10 09:06
dokument UCHWAŁA NR XLIX/71/14 w sprawie skargi na działania Dyrektora Centrum Pomocy Dziecku i Poradnictwa Rodzinnego w Grudziądzu 2014-07-10 09:05
dokument UCHWAŁA NR XLIX/70/14 zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Grudziądza na lata 2014-2027 2014-07-10 09:01
dokument UCHWAŁA NR XLIX/69/14 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu na 2014 rok 2014-07-10 09:01
dokument UCHWAŁA NR XLIX/68/14 w sprawie udzielenia Prezydentowi Grudziądza absolutorium z tytułu wykonania budżetu na 2013 rok 2014-07-10 09:00
dokument UCHWAŁA NR XLIX/67/14 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2013 rok 2014-07-10 08:59