herb Grudziądza
Logo BIP
Biuletyn Informacji Publicznej
gmina-miasto Grudziądz
Urząd Miejski w Grudziądzu
Logo ePUAP
panorama Grudziądza

LI sesja Rady Miejskiej Grudziądza - 24 września 2014 r.

Przewodniczący Rady  zwołuje:

LI  Sesję Rady Miejskiej Grudziądza w dniu 24 września 2014 r. o godz. 11:00    w sali 301  Urzędu Miejskiego w Grudziądzu, przy ul. Ratuszowej 1.

Porządek Obrad* :

1.   Sprawy porządkowe:

  1. otwarcie sesji i stwierdzenie quorum,
  2. przedstawienie porządku obrad,
  3. przyjęcie protokołów  z XLIX i L  sesji;

2.  Informacje Prezydenta Grudziądza;

3.  Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu na 2014 rok;

4. Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Grudziądza na lata 2014-2027;

5. Uchwała w sprawie utworzenia odrębnych obwodów głosowania na terenie gminy-miasto Grudziądz dla wyborów do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 16 listopada 2014 r.;

6. Uchwała w sprawie skargi na działalność Prezydenta Grudziądza (skarga Wojciecha K.);

7. Uchwała w sprawie skargi na Prezydenta Grudziądza (skarga Ryszarda P.);

8. Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie nadania Statutu Centrum Kultury Teatr w Grudziądzu;

9. Uchwała w sprawie aktualizacji opisu granic obwodów głosowania;

10. Uchwała w sprawie przystąpienia Gminy Miasta Grudziądz do Stowarzyszenia Europejskiego Szlaku Gotyku Ceglanego – EUROB;

11. Uchwała  zmieniająca uchwałę w sprawie zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych oraz wprowadzenia zakazu ich sprzedaży, podawania i spożywania na terenie gminy – miasto Grudziądz;

12.Uchwała w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu ograniczonego ulicami Chełmińską, Bydgoską oraz terenem kolejowym:

  1. głosowanie nad stwierdzeniem, że plan nie narusza ustaleń Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Grudziądza,
  2. stwierdzenie braku wniesienia uwag do projektu planu,
  3. głosowanie o sposobie realizacji zapisanych w planie inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy oraz zasadach ich finansowania,
  4. głosowanie nad projektem uchwały;

13.Uchwała w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu ograniczonego ulicami Małogroblową, Mickiewicza, Sienkiewicza i Curie-Skłodowskiej;

14.Uchwała w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu ograniczonego ulicami Szkolną, Wodną, Bramą Wodną, Aleją Biskupa Chrystiana i ulicą Klasztorną;

15. Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zadań, na realizację których gmina-miasto Grudziądz przeznacza środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2014 roku;

16. Uchwała w sprawie zaliczenia do kategorii dróg gminnych ulicy Antoniego Czortka;

17. Uchwała w sprawie wniesienia wkładu rzeczowego do Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Nieruchomościami Sp. z o.o. w Grudziądzu;

18. Uchwała w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości w ramach pomocy de minimis na tworzenie nowych miejsc pracy;

19. Uchwała w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania na terenie gminy – miasto Grudziądz oraz wysokości opłat za parkowanie i sposobu ich pobierania;

20. Interpelacje;

21.  Zapytania i wolne głosy;

22.  Zakończenie obrad.                                           

 

Przewodniczący Rady Miejskiej

                                                                                                     

                                                                                          Arkadiusz Goszka

 

Załączniki do pobrania

Pobierz Rozpakuj
Pobierz spakowane pliki Rozpakuj pliki i pobierz

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Katarzyna Stellmacher 04-09-2014 09:51
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 04-09-2014
Ostatnia aktualizacja: Katarzyna Stellmacher 15-09-2014 10:06