herb Grudziądza
Logo BIP
Biuletyn Informacji Publicznej
gmina-miasto Grudziądz
Urząd Miejski w Grudziądzu
Logo ePUAP
panorama Grudziądza

Ogłoszenie o wydaniu dnia 23 września 2014 r. decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego nr 12 / 2014 na budowę stacji bazowej telefonii komórkowej BT 42685 wraz z wykonaniem zasilania elektroenergetycznego i realizacją drogi dojazdowej, na działce nr 12 w obrębie nr 106, położonej przy ul. Jackowskiego w Grudziądzu

Urząd Miejski w Grudziądzu                                                                                                       Grudziądz, 23.09.2014 r.      

Wydział Budownictwa

i Planowania Przestrzennego                                            wywieszono  23.09.2014 r.

                                                                                                                 zdjęto           08.10.2014 r.

                                                                                                                       

PP-II.6733.12.2014

 

 

OGŁOSZENIE

 

               Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 12 czerwca 2012 r. poz. 647 z późn. zm.),w  związku z wnioskiem Pani Wioletty Doniec, reprezentującej firmę Arpro Pracownia Projektowa Sp. z o.o., działającej z upoważnienia POLKOMTEL Sp. z o.o., ul. Postępu 3 02-676 Warszawa, złożonym do Wydziału Budownictwa i Planowania Przestrzennego Urzędu Miejskiego w Grudziądzu, dot. wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, na budowę stacji bazowej telefonii komórkowej BT 42685 wraz z wykonaniem zasilania elektroenergetycznego i realizacją drogi dojazdowej, na działce nr 12 w obrębie nr 106, położonej przy ul. Jackowskiego w Grudziądzu, informuję że w dniu 23 września 2014 r. wydano decyzję nr 12 / 2014 dla w/w inwestycji.

            Dla terenu, na którym położona jest w/w działka Gmina - miasto Grudziądz nie posiada miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. W związku z brakiem planu miejscowego, na podstawie art. 50 ust. 1 Ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 12 czerwca 2012 r. poz. 647 z późn. zm.), inwestycja celu publicznego lokalizowana jest w drodze decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego. Organ po przeprowadzonej analizie uznaje, że wymagany do wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego warunek art. 53 ust. 3 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, został spełniony.

            Od niniejszej decyzji służy odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego    w Toruniu, ul. Targowa 13/15, które należy wnieść za pośrednictwem Prezydenta Grudziądza  w terminie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Michał Heyka 23-09-2014 13:35
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Michał Heyka 23-09-2014
Ostatnia aktualizacja: Michał Heyka 23-09-2014 13:38