herb Grudziądza
Logo BIP
Biuletyn Informacji Publicznej
gmina-miasto Grudziądz
Urząd Miejski w Grudziądzu
Logo ePUAP
panorama Grudziądza

Lista dokumentów

Nazwa dokumentu / katalogu Data aktualizacji
dokument UCHWAŁA NR LI/104/14 zmieniająca uchwałę w sprawie emisji obligacji komunalnych oraz określenia zasad ich zbywania, nabywania i wykupu 2015-07-24 10:47
dokument UCHWAŁA NR LI/103/14 w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania na terenie gminy - miasto Grudziądz oraz wysokości opłat za parkowanie i sposobu ich pobierania 2015-07-24 10:46
dokument UCHWAŁA NR LI/102/14 w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości w ramach pomocy de minimis na tworzenie nowych miejsc pracy 2015-07-24 10:45
dokument UCHWAŁA NR LI/101/14 w sprawie zaliczenia do kategorii dróg gminnych ulicy Antoniego Czortka 2015-07-24 10:44
dokument UCHWAŁA NR LI/100/14 zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zadań, na realizację których gmina – miasto Grudziądz przeznacza środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2014 roku 2015-07-24 10:42
dokument UCHWAŁA NR LI/99/14 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu ograniczonego ulicami Szkolną, Wodną, Bramą Wodną, Aleją Biskupa Chrystiana i ulicą Klasztorną 2015-07-24 10:51
dokument UCHWAŁA NR LI/98/14 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu ograniczonego ulicami Małogroblową, Mickiewicza, Sienkiewicza i Curie-Skłodowskiej 2015-07-24 10:50
dokument ROZSTRZYGNIĘCIE NADZORCZE Nr 86/2014 WOJEWODY KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 31 października 2014 r. 2014-12-03 08:50
dokument UCHWAŁA NR LI/97/14 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu ograniczonego ulicami Chełmińską, Bydgoską oraz terenem kolejowym 2015-07-24 10:49
dokument UCHWAŁA NR LI/96/14 zmieniająca uchwałę w sprawie zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych oraz wprowadzenia zakazu ich sprzedaży, podawania i spożywania na terenie gminy – miasto Grudziądz 2015-07-24 10:41
dokument UCHWAŁA NR LI/95/14 w sprawie przystąpienia Gminy Miasta Grudziądz do Stowarzyszenia Europejskiego Szlaku Gotyku Ceglanego - EUROB 2015-07-24 10:16
dokument UCHWAŁA NR LI/94/13 w sprawie aktualizacji opisu granic obwodów głosowania 2015-07-24 10:16
dokument UCHWAŁA NR LI/93/14 zmieniająca uchwałę w sprawie nadania Statutu Centrum Kultury Teatr w Grudziądzu 2015-07-24 10:15
dokument UCHWAŁA NR LI/92/14 w sprawie skargi na Prezydenta Grudziądza (skarga Ryszarda P.) 2015-07-24 10:14
dokument UCHWAŁA NR LI/91/14 w sprawie skargi na działalność Prezydenta Grudziądza (skarga Wojciecha K.) 2015-07-24 10:13
dokument UCHWAŁA NR LI/90/14 w sprawie utworzenia odrębnych obwodów głosowania na terenie gminy-miasto Grudziądz dla wyborów do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 16 listopada 2014 r. 2015-07-24 10:12
dokument UCHWAŁA NR LI/89/14 zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Grudziądza na lata 2014-2027 2015-07-24 10:06
dokument UCHWAŁA NR LI/88/14 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu na 2014 rok 2015-07-24 08:33