herb Grudziądza
Logo BIP
Biuletyn Informacji Publicznej
gmina-miasto Grudziądz
Urząd Miejski w Grudziądzu
Logo ePUAP
panorama Grudziądza

LII sesja Rady Miejskiej Grudziądza - 29 października 2014 r.

Grudziądz, 15 października 2014 r.

Przewodniczący Rady  zwołuje:

 

LII  Sesję Rady Miejskiej Grudziądza w dniu 29 października 2014 r. o godz. 11:00    w sali 301  Urzędu Miejskiego w Grudziądzu, przy ul. Ratuszowej 1.

 

Porządek Obrad* :

 

1.   Sprawy porządkowe:

  1. otwarcie sesji i stwierdzenie quorum,
  2. przedstawienie porządku obrad,
  3. przyjęcie protokołów  z  LI  sesji;

2.  Informacje Prezydenta Grudziądza;

3. Informacje z dokonanej analizy oświadczeń majątkowych złożone przez:

a) Przewodniczącego Rady za rok 2013,

b) Przewodniczącego Rady na 2 miesiące przed upływem kadencji,

c) Prezydenta Grudziądza za rok 2013;

4. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych gminy-miasta Grudziądz w roku szkolnym 2013/2014;

5.  Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu na 2014 rok;

6. Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Grudziądza na lata 2014-2027;

7. Uchwała w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości;

8. Uchwała w sprawie ustalenia maksymalnej wysokości kredytu krótkoterminowego zaciąganego przez Prezydenta Grudziądza na pokrycie występującego w ciągu 2015 roku przejściowego deficytu budżetu miasta Grudziądza;

9. Uchwała w sprawie skargi na działalność Dyrektora Centrum Pomocy Dziecku i Poradnictwa Rodzinnego w Grudziądzu;

10. Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne obciążenie prawem służebności gruntowej nieruchomości stanowiącej własność gminy-miasto Grudziądz na rzecz Skarbu Państwa;

11. Uchwała w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego przy ul. Warszawskiej;

12. Uchwała w sprawie „Programu współpracy gminy-miasto Grudziądz z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2015 rok”;

13. Uchwała w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z Miejską Radą Działalności Pożytku Publicznego w Grudziądzu lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących ich działalności statutowej;

14. Interpelacje;

15.  Zapytania i wolne głosy;

16.  Zakończenie obrad.                                           

 

Przewodniczący Rady Miejskiej

                                                                                                         

                                                                                          Arkadiusz Goszka

Załączniki do pobrania

Pobierz Rozpakuj
Pobierz spakowane pliki Rozpakuj pliki i pobierz

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Katarzyna Stellmacher 16-10-2014 09:05
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 16-10-2014
Ostatnia aktualizacja: Katarzyna Stellmacher 20-10-2014 07:54