herb Grudziądza
Logo BIP
Biuletyn Informacji Publicznej
gmina-miasto Grudziądz
Urząd Miejski w Grudziądzu
Logo ePUAP
panorama Grudziądza

III sesja Rady Miejskiej Grudziądza - 17 grudnia 2014 r.

Grudziądz, 5 grudnia 2014 r.

Przewodniczący Rady  zwołuje:

III  Sesję Rady Miejskiej Grudziądza w dniu 17 grudnia 2014 r. o godz. 11:00    w sali 301  Urzędu Miejskiego w Grudziądzu, przy ul. Ratuszowej 1.

Porządek Obrad* :

 

1.Sprawy porządkowe:

  1. otwarcie sesji i stwierdzenie quorum,
  2. przedstawienie porządku obrad;

2.  Informacje Prezydenta Grudziądza;

3. Informacja o podmiotach, które zobowiązały się do przyjęcia skazanych w celu wykonywania pracy;

4.  Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu na 2014 rok;

5. Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Grudziądza na lata 2014-2027;

6. Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie emisji obligacji komunalnych oraz określenia    zasad ich zbywania, nabywania i wykupu;

7. Uchwała w sprawie emisji obligacji komunalnych oraz określenia zasad ich zbywania, nabywania i wykupu;

8. Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zadań, na realizację których gmina-miasto Grudziądz przeznacza się środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2014 roku;

9. Uchwała w sprawie Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2015 rok;

10. Uchwała w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu ograniczonego ulicą Kossaka, granicą administracyjną miasta i ogrodami działkowymi:

a) głosowanie nad stwierdzeniem, że plan nie narusza ustaleń Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Grudziądza,

b) stwierdzenie braku wniesienia uwag do projektu planu,

c) głosowanie o sposobie realizacji zapisanych w planie inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy oraz zasadach ich finansowania,

d) głosowanie nad projektem uchwały;

11. Uchwała w sprawie ustalenia wynagrodzenia Prezydenta Grudziądza;

12.  Interpelacje;

13.  Zapytania i wolne głosy;

14. Zakończenie obrad.                                            

 

Przewodniczący Rady Miejskiej

                                                                                                         

                                                                                          Arkadiusz Goszka

Załączniki do pobrania

Pobierz Rozpakuj
Pobierz spakowane pliki Rozpakuj pliki i pobierz

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Katarzyna Stellmacher 03-12-2014 11:54
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 03-12-2014
Ostatnia aktualizacja: Katarzyna Stellmacher 09-12-2014 11:24