herb Grudziądza
Logo BIP
Biuletyn Informacji Publicznej
gmina-miasto Grudziądz
Urząd Miejski w Grudziądzu
Logo ePUAP
panorama Grudziądza

Ogłoszenie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy oświetlenia boiska głównego (budowa infrastruktury technicznej) na działkach: nr: 3/2, 4/3, 4/4 - obr. 34; dz. nr: 34/4 - obr. 58; dz. nr: 1/8, 1/9 obr. 59 zlokalizowanych przy ul. Piłsudskiego 14 w Grudziądzu

 

                                                                                                                        wywieszono                  dnia 12.12.2014r.

                                                                                                                        zdjęto                             dnia 29.12.2014r.

 

                                                                                                          

PP-II.6733.17.2014                                                                                                                                                                                                 Grudziądz 10.12.2014r.

 

 

 

 

OGŁOSZENIE

Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r.  o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym   (Dz.U. z 2012 poz. 647 z późn. zm.), w związku ze złożonym wnioskiem Pana Marka Iwińskiego reprezentującego Wydział Inwestycji i Remontów Urzędu Miejskiego w Grudziądzu, działającego w imieniu Gminy-miasto Grudziądz   (86 - 300   Grudziądz ul.  Ratuszowa 1) do Wydziału Budownictwa i Planowania Przestrzennego   Urzędu Miejskiego w Grudziądzu dot.  wydania decyzji  o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy oświetlenia boiska głównego (budowa infrastruktury technicznej)  na działkach:  nr:  3/2, 4/3, 4/4 – obr. 34; dz. nr: 34/4 -   obr. 58;  dz. nr: 1/8, 1/9  obr. 59 zlokalizowanych  przy ul. Piłsudskiego 14 w Grudziądzu  informuję, że  w dniu  10.12.2014r. wydano decyzję nr 16/2014 dla w/w inwestycji.

               Dla terenu na którym położona jest w/w działka Gmina Miasto Grudziądz nie posiada miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. W związku z brakiem planu miejscowego na podstawie art. 50 ust. 1 Ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2012 poz. 647 z późn. zm.) inwestycja celu publicznego lokalizowana jest w drodze decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego. Organ po przeprowadzonej analizie uznaje, że wymagany do wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego warunek art. 53 ust. 3 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym został spełniony.

            Od niniejszej decyzji służy odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Toruniu, ul. Targowa 13/15 , które należy wnieść za pośrednictwem Prezydenta Grudziądza w terminie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Michał Heyka 12-12-2014 13:35
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Michał Heyka 12-12-2014
Ostatnia aktualizacja: Michał Heyka 12-12-2014 13:36