herb Grudziądza
Logo BIP
Biuletyn Informacji Publicznej
gmina-miasto Grudziądz
Urząd Miejski w Grudziądzu
Logo ePUAP
panorama Grudziądza

Ogłoszenie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na budowę sieci gazowej średniego ciśnienia - do 0,5 MPa, PE 63 mm, L= 180 mb; na działkach nr: nr 67 i 51/11 w obrębie nr 16, położonych przy ul. Leśnej, oraz działce nr 53/11 w obrębie nr 16, położonej przy ul. Sztumskiej w Grudziądzu

                                                                                                                                Wywieszono dnia, 12.12.2014r.

                                                                                                                               Zdjęto dnia, 29.12.2014r.

                                                                                         

                                                                                                                                      

Urząd Miejski w Grudziądzu                                                                                                                     Grudziądz, 11.12.2014 r.       

Wydział Budownictwa

i Planowania Przestrzennego

 

PP-II.6733.16.2014            

 

 

 

OGŁOSZENIE

 

               Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu  i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 12 czerwca 2012 r. poz. 647 z późn. zm.), w  związku z wnioskiem Pana Kazimierza Robionka, reprezentującego Studio Projektów Sanitarnych „PROJWENT ROBIONEK” z siedzibą w Grudziądzu przy ul. Chełmińskiej 103/2, działającego z upoważnienia Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o. o., ul. M. Kasprzaka 25 01-224 Warszawa, złożonym do Wydziału Budownictwa i Planowania Przestrzennego Urzędu Miejskiego w Grudziądzu, dot. wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, na budowę sieci gazowej średniego ciśnienia - do 0,5 MPa, PE 63 mm, L= 180 mb; na działkach nr: nr 67 i 51/11 w obrębie nr 16, położonych przy ul. Leśnej, oraz działce nr 53/11 w obrębie nr 16, położonej przy ul. Sztumskiej w Grudziądzu, informuję że w dniu 11 grudnia 2014 r. wydano decyzję nr  17/2014 dla w/w inwestycji.

            Dla terenu, na którym położone są w/w działki Gmina - miasto Grudziądz nie posiada miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. W związku z brakiem planu miejscowego, na podstawie art. 50 ust. 1 Ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 12 czerwca 2012 r. poz. 647 z późn. zm.), inwestycja celu publicznego lokalizowana jest w drodze decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego. Organ po przeprowadzonej analizie uznaje, że wymagany do wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego warunek art. 53 ust. 3 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, został spełniony.

            Od niniejszej decyzji służy odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Toruniu, ul. Targowa 13/15, które należy wnieść za pośrednictwem Prezydenta Grudziądza  w terminie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Michał Heyka 12-12-2014 13:40
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Michał Heyka 12-12-2014
Ostatnia aktualizacja: Michał Heyka 12-12-2014 13:41