herb Grudziądza
Logo BIP
Biuletyn Informacji Publicznej
gmina-miasto Grudziądz
Urząd Miejski w Grudziądzu
Logo ePUAP
panorama Grudziądza

Obwieszczenie Prezydenta Grudziądza o wydaniu w dniu 29.12.2014 r. decyzji nr 561/2014 zatwierdzającej projekt budowlany i udzielającej pozwolenia na budowę dla zamierzenia - budowa nowego źródła wytwórczego energii zasilanego paliwem gazowym o mocy do 1200 MWe wraz z infrastrukturą towarzyszącą. Faza I budowa nowego źródła wytwórczego energii zasilanego paliwem gazowym o mocy 450÷600 MWe wraz z infrastrukturą towarzyszącą na terenie działek nr 1, 14/1, 15, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25/2, 26, 27, 28, 29, 30, 33, 36, 37, 38, 39, 40 - obręb nr 122; działek nr 31/6, 39/1, 40/5, 40/7, 40/9, 41, 44 - obręb nr 121 przy ul. Skowronkowej, Jaskółczej, Żurawiej, Bażanciej, Warszawskiej w Grudziądzu

PREZYDENT GRUDZIĄDZA

        ul. Ratuszowa 1

      86-300  Grudziądz

 

PP-I.6740.132.2014                                                                                                                        Grudziądz,  05.01.2015 r.

                                                                                 

 

 

O B W I E S Z C Z E N I E

 

Na podstawie art. 72 ust. 6  ustawy z dnia 03.10.2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013 r. poz. 1235 z późn. zm.)

 

I n f o r m u j ę,

że w dniu 29.12.2014 r. została wydana decyzja nr 561/2014 zatwierdzająca projekt budowlany i udzielająca pozwolenia na budowę dla zamierzenia - budowa nowego źródła wytwórczego energii zasilanego paliwem gazowym o mocy do 1200 MWe wraz z infrastrukturą towarzyszącą. Faza I – budowa nowego źródła wytwórczego energii zasilanego paliwem gazowym o mocy 450÷600 MWe wraz z infrastrukturą towarzyszącą na terenie działek nr 1, 14/1, 15, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25/2, 26, 27, 28, 29, 30, 33, 36, 37, 38, 39, 40 – obręb nr 122; działek nr 31/6, 39/1, 40/5, 40/7, 40/9, 41, 44 – obręb nr 121 przy ul. Skowronkowej, Jaskółczej, Żurawiej, Bażanciej, Warszawskiej w Grudziądzu.

            Jednocześnie informuję, iż zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Michał Heyka 05-01-2015 11:26
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Michał Heyka 05-01-2015
Ostatnia aktualizacja: Michał Heyka 05-01-2015 11:28