herb Grudziądza
Logo BIP
Biuletyn Informacji Publicznej
gmina-miasto Grudziądz
Urząd Miejski w Grudziądzu
Logo ePUAP
panorama Grudziądza

Ogłoszenie o wydaniu dnia 08 stycznia 2015 r. decyzji nr 1/2015 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, na budowę wysokoparametrowej osiedlowej rozdzielczej sieci ciepłowniczej wraz z przyłączami dla obiektów zasilanych z wymiennikowni I (ul. Śniadeckich 58A) i II (ul. Jackowskiego 40) zlokalizowanych na O/M Strzemięcin w Grudziądzu, na działkach nr 7/8, 7/10, 7/11, 7/12, 7/13, 7/14, 7/15, 7/17, 7/18, 7/19 i 70/2 w obrębie 106, położonych przy ul. Śniadeckich i Jackowskiego w Grudziądzu

                                                                                          Wywieszono dnia, 08.01.2015r.

                                                                                          Zdjęto dnia, 23.01.2015r.

                                                                                         

                                                                                                                                      

Urząd Miejski w Grudziądzu                                                                                                                                   Grudziądz, 08.01.2015 r.       

Wydział Budownictwa

i Planowania Przestrzennego

 

PP-II.6733.18.2014            

 

 

 

OGŁOSZENIE

 

               Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu  i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 12 czerwca 2012 r. poz. 647 z późn. zm.), w  związku z wnioskiem Pana Mirosława Jaskowskiego,  ENERGOSAN Sp. J. z siedzibą w Grudziądzu przy ul. Metalowców 1-3, działającego z upoważnienia Spółdzielni Mieszkaniowej w Grudziądzu, ul. Moniuszki 13, złożonym do Wydziału Budownictwa i Planowania Przestrzennego Urzędu Miejskiego w Grudziądzu, dot. wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, na budowę wysokoparametrowej osiedlowej rozdzielczej sieci ciepłowniczej wraz z przyłączami dla obiektów zasilanych z wymiennikowni I (ul. Śniadeckich 58A) i II (ul. Jackowskiego 40) zlokalizowanych na O/M Strzemięcin w Grudziądzu,  na działkach nr 7/8, 7/10, 7/11, 7/12, 7/13, 7/14, 7/15, 7/17, 7/18, 7/19 i 70/2 w obrębie 106, położonych przy ul. Śniadeckich i Jackowskiego w Grudziądzu, informuję że w dniu 08 stycznia 2015 r. wydano decyzję nr  1/2015 dla w/w inwestycji.

            Dla terenu, na którym położone są w/w działki Gmina - miasto Grudziądz nie posiada miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. W związku z brakiem planu miejscowego, na podstawie art. 50 ust. 1 Ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu  i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 12 czerwca 2012 r. poz. 647 z późn. zm.), inwestycja celu publicznego lokalizowana jest w drodze decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego. Organ po przeprowadzonej analizie uznaje, że wymagany do wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego warunek art. 53 ust. 3 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, został spełniony.

            Od niniejszej decyzji służy odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Toruniu, ul. Targowa 13/15, które należy wnieść za pośrednictwem Prezydenta Grudziądza  w terminie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Michał Heyka 08-01-2015 15:06
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Michał Heyka 08-01-2015
Ostatnia aktualizacja: Michał Heyka 08-01-2015 15:08