herb Grudziądza
Logo BIP
Biuletyn Informacji Publicznej
gmina-miasto Grudziądz
Urząd Miejski w Grudziądzu
Logo ePUAP
panorama Grudziądza

Ogłoszenie o wydaniu dnia 20.01.2015 r. decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego nr 2/2015 na budowę kolektora wody surowej rurociągu wodociągowego magistralnego do przesyłania wody, do stacji uzdatniania wody, na działce nr 5 w obrębie 117 oraz na działkach nr 60, 7, 62, 6, 5, 63, 4, 71, 12/2, 73, 13/4, 13/3, 78, 14/2, 14/1, 77, 30/2, 29, 27/6, 92, 30/1, 27/2, 64, 27/4, 27/5, 79/1, 79/2, 26, 38/2 obręb 124, położonych przy ul. Warszawskiej, Kasprowicza i Konarskiego w Grudziądzu

                                                                                                         Wywieszono dnia, 21.01.2015r.

                                                                                                         Zdjęto dnia,  05.02.2015r.

 

Urząd Miejski w Grudziądzu                                                                                                                                                                            Grudziądz,  20.01.2015 r.

Wydział Budownictwa

i Planowania Przestrzennego

PP-II.6733.11.2014

 

 

 

 

OGŁOSZENIE

 

                     Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu  i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2012 r. poz. 647 z późn. zm) w związku ze złożonym wnioskiem przez  Miejskie Wodociągi i Oczyszczalnia Sp. z o.o., ul. Mickiewicza 28/30, 86-300 Grudziądz, do Wydziału Budownictwa i Planowania Przestrzennego Urzędu Miejskiego w Grudziądzu, dot. wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na budowę kolektora wody surowej – rurociągu wodociągowego magistralnego do przesyłania wody, do stacji uzdatniania wody, na działce nr  5 w obrębie 117 oraz na działkach nr 60, 7, 62, 6, 5, 63, 4, 71, 12/2, 73, 13/4, 13/3, 78, 14/2, 14/1, 77, 30/2, 29, 27/6, 92, 30/1, 27/2, 64, 27/4, 27/5, 79/1, 79/2, 26, 38/2 obręb 124, położonych przy ul. Warszawskiej, Kasprowicza i Konarskiego w Grudziądzu, informuję, że w dniu  20.01.2015 r. wydano decyzję nr 2/2015 dla w/w inwestycji.

                 Dla terenu, na którym położone są w/w działki, gmina - miasto Grudziądz nie posiada miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. W związku z brakiem planu miejscowego, na podstawie art. 50 ust.1 Ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2012 r., poz. 647 z późn. zm.), inwestycja celu publicznego ustalana jest w drodze decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

               Organ, po przeprowadzonej analizie uznaje, że wymagany do wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego warunek art. 53 ust. 3 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, został spełniony.

            Od niniejszej decyzji służy odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Toruniu, ul. Targowa 13/15 , które należy wnieść za pośrednictwem Prezydenta Grudziądza w terminie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Michał Heyka 21-01-2015 14:51
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Michał Heyka 21-01-2015
Ostatnia aktualizacja: Michał Heyka 21-01-2015 14:52