herb Grudziądza
Logo BIP
Biuletyn Informacji Publicznej
gmina-miasto Grudziądz
Urząd Miejski w Grudziądzu
Logo ePUAP
panorama Grudziądza

O B W I E S Z C Z E N I E Prezydenta Grudziądza z dnia 30 stycznia 2015r. w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej? Budowa ulic: Południowej, Skowronkowej, Jaskółczej oraz nowoprojektowanego odcinka ulicy pomiędzy ulicami Południową i Skowronkową w Grudziądzu


O B W I E S Z C Z E N I E

Prezydenta Grudziądza

z dnia 30 stycznia 2015r.

w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej

Na podstawie art.11f ust 3 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych ( Dz. U. z 2013r., poz.687 j.t., z późn. zm.)

zawiadamiam

o wydaniu w dniu 29.01.2015r. decyzji nr 1/ZRID/2015 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn:

„ Budowa ulic: Południowej, Skowronkowej, Jaskółczej

oraz nowoprojektowanego odcinka ulicy pomiędzy ulicami Południową i Skowronkową w Grudziądzu

na terenie działek o numerach ewidencyjnych:

1. działki będące własnością Gminy - Miasta Grudziądza ( drogi ):

Obręb nr 119, dz.nr 5;

Obręb nr 120, dz.nr 4;

Obręb nr 122, dz.nr: 1, 35, 3/5;

Obręb nr 123, dz.nr 2;

Obręb nr 124, dz.nr: 88, 86, 85/2;

2. działki przejmowane pod inwestycje pochodzące z podziału nieruchomości:

Obręb nr 119, dz.nr: 7(7/1, 7/2, 7/3); 37( 37/1, 37/2, 37/3);

20(20/1, 20/2, 20/3); 18(18/1,18/2); 17(17/1,17/2, 17/3);

Obręb nr 120, dz.nr: 31(31/1, 31/2); 32(32/1, 32/2); 28(28/1, 28/2, 28/3);

29(29/1, 29/2, 29/3); 30(30/1, 30/2, 30/3);

Obręb nr 121, dz.nr: 28(28/1, 28/2); 30(30/1, 30/2); 29/5(29/9, 29/10);

29/6(29/7, 29/8);

Obręb nr 122, dz.nr: 9(9/1, 9/2); 8/2(8/3, 8/4); 20(20/1, 20/2); 19(19/1, 19/2);

22(22/1, 22/2); 25/2(25/3, 25/4); 21(21/1, 21/2); 38(38/1, 38/2);

23(23/1, 23/2); 27(27/1, 27/2); 29(29/1, 29/2); 36(36/1, 36/2);

28(28/1, 28/2); 37(37/1, 37/2); 26(26/1, 26/2); 40(40/1, 40/2);

39(39/1, 39/2); 41/4(41/5, 41/6); 3033/7( 3033/8, 3033/9);

7(7/1, 7/2); 5(5/1, 5/2); 4(4/1, 4/2); 3/4(3/12, 3/13);

3/3(3/10, 3/11); 3/2(3/8, 3/9); 3/1(3/6, 3/7); 2(2/1, 2/2);

Obręb nr 123, dz.nr: 6(6/1, 6/2); 5(5/1, 5/2);

Obręb nr 124, dz.nr: 22/2(22/3, 22/4); 23(23/1, 23/2); 40/1(40/2, 40/3);

41(41/1, 41/2); 42/2(42/7, 42/8); 43(43/1, 43/2); 44(44/1, 44/2);

45(45/1, 45/2); 46(46/1, 46/2, 46/3); 64(64/1, 64/2, 64/3); 66/5(66/6, 66/7); 87(87/1, 87/2, 87/3); 89(89/1, 89/2);

97(97/1, 97/2); 98(98/1, 98/2); 99(99/1, 99/2); 100(100/1, 100/2);

34(34/1, 34/2); 102(102/1, 102/2); 47/6(47/7, 47/8);

101(101/1, 101/2); 35(35/1, 35/2); 39(39/1, 39/2, 39/3, 39/4);

90(90/1, 90/2); 26(26/1, 26/2); 65/2(65/3, 65/4);

25(25/1, 25/2, 25/3); 24(24/1, 24/2); 21/4(21/5, 21/6);

3. działki, na których trwale ogranicza się prawo władania nieruchomością w związku z planowaną inwestycją ( przebudowa sieci uzbrojenia terenu);

Obręb nr 143, dz.nr 2/5;

Obręb nr 124, dz.nr 40/1(40/2, 40/3);

Obręb nr 122, dz.nr: 3/4(3/12, 3/13); 18/1, 5(5/1, 5/2); 7(7/1, 7/2);

23(23/1, 23/2);

4. działki, na których nie trwale ogranicza się prawo władania nieruchomością w związku z planowaną inwestycją ( przebudowa sieci uzbrojenia terenu );

Obręb nr 119, dz.nr: 37( 37/1, 37/2, 37/3); 17(17/1, 17/2, 17/3);

20(20/1, 20/2, 20/3);

Obręb nr 123, dz.nr: 5(5/1, 5/2); 6(6/1, 6/2);

Obręb nr 122, dz.nr 2(2/1, 2/2);

( Numery działek, na których realizowane będą zadania inwestycyjne wytłuszczono).

Strony mogą zapoznać się z treścią tej decyzji w Wydziale Budownictwa i Planowania Przestrzennego Urzędu Miejskiego w Grudziądzu przy ul. Ratuszowej 1 (pokój 313), w godz. 800 - 1530 w dniach pracy Urzędu.

Jednocześnie informuję, iż zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Marzena Goławska 03-02-2015 08:37
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Marzena Goławska 03-02-2015
Ostatnia aktualizacja: - 03-02-2015 08:37