herb Grudziądza
Logo BIP
Biuletyn Informacji Publicznej
gmina-miasto Grudziądz
Urząd Miejski w Grudziądzu
Logo ePUAP
panorama Grudziądza

Rejestr zmian

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
ZARZĄDZENIE NR 266/24 PREZYDENTA GRUDZIĄDZA z dnia 16 maja 2024 r. w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej - dokument usunięty Anna Górska 2024-05-17 08:34:52
Wyniki otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej Anna Górska 2024-05-17 08:12:54
Jadwiga i Krzysztof Rydelek Agnieszka Nieckarz 2024-05-17 07:47:41
SMOLAREK Tomasz Jerzy - dokument usunięty Tomasz Kopczyński 2024-05-17 07:06:48
LEWANDOWSKA Róża Alina - dokument usunięty Tomasz Kopczyński 2024-05-17 07:06:44
Rada Miejska IX kadencja Tomasz Kopczyński 2024-05-17 07:06:23
ZARZĄDZENIE NR 244/24 w sprawie powołania zastępcy Prezydenta Grudziądza Aneta Sternicka 2024-05-16 15:30:51
ZARZĄDZENIE NR 244/24 w sprawie powołania zastępcy Prezydenta Grudziądza Aneta Sternicka 2024-05-16 14:28:53
ZARZĄDZENIE NR 243/24 w sprawie powołania zastępcy Prezydenta Grudziądza Aneta Sternicka 2024-05-16 14:22:03
ZARZĄDZENIE NR 263/24 w sprawie przeznaczenia do zbycia nieruchomości gruntowej oddanej w użytkowanie wieczyste stanowiącej własność Skarbu Państwa na rzecz jej użytkownika wieczystego Dorota Kozyrska 2024-05-16 14:21:54
ZARZĄDZENIE NR 261/24 w sprawie przeznaczenia do zbycia nieruchomości gruntowej oddanej w użytkowanie wieczyste stanowiącej własność gminy-miasto Grudziądz na rzecz jej użytkownika wieczystego Dorota Kozyrska 2024-05-16 14:18:26
WYKAZ NIERUCHOMOŚCI, STANOWIĄCYCH WŁASNOŚĆ GMINY-MIASTO GRUDZIĄDZ, PRZEZNACZONYCH DO ZBYCIA - w drodze bezprzetargowej na rzecz użytkownika wieczystego, przy ulicy Karabinierów. Załącznik do Zarządzenia Nr 262/24 Dorota Kozyrska 2024-05-16 14:12:35
ZARZĄDZENIE NR 262/24 w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości stanowiących własność gminy – miasto Grudziądz przeznaczonych do zbycia. Dorota Kozyrska 2024-05-16 14:10:16
WYKAZ NIERUCHOMOŚCI, STANOWIĄCYCH WŁASNOŚĆ SKARBU PAŃSTWA, PRZEZNACZONYCH DO ZBYCIA - w drodze bezprzetargowej na rzecz użytkownika wieczystego, przy ulicy Składowej. Załącznik do Zarządzenia Nr 264/24 Dorota Kozyrska 2024-05-16 14:00:32
ZARZĄDZENIE NR 264/24 w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa przeznaczonych do zbycia. Dorota Kozyrska 2024-05-16 13:57:59
ZARZĄDZENIE NR 258/24 w sprawie niewykonania prawa pierwokupu nieruchomości położonej na terenie gminy - miasto Grudziądz Dorota Kozyrska 2024-05-16 11:58:54
IV 2024 Piotr Mazur 2024-05-16 11:39:40
IV 2024 Piotr Mazur 2024-05-16 11:37:22
IV 2024 Piotr Mazur 2024-05-16 11:36:37
IV 2024 Piotr Mazur 2024-05-16 11:35:18
IV 2024 Piotr Mazur 2024-05-16 11:34:07
IV 2024 Piotr Mazur 2024-05-16 11:32:29
IV 2024 Piotr Mazur 2024-05-16 11:30:56
Ewidencja stowarzyszeń zwykłych Róża Jamka 2024-05-16 10:11:15
REJESTRY PROWADZONE W URZĘDZIE MIEJSKIM W GRUDZIĄDZU Róża Jamka 2024-05-16 10:09:44
Dawi Lisiecki Karolina Kwaśnicka 2024-05-16 09:16:50
PPHU Karolina Majewska Karolina Kwaśnicka 2024-05-16 09:15:48
PPHU Karolina Majewska Karolina Kwaśnicka 2024-05-16 09:15:28
IV sesja Rady Miejskiej Grudziądza 29 maja 2024 r. Anna Obuchowska 2024-05-16 08:33:13
Ewidencja stowarzyszeń zwykłych Róża Jamka 2024-05-16 08:17:19
I sesja Rady Miejskiej Grudziądza 7 maja 2024 r. Anna Obuchowska 2024-05-15 20:56:53
Protokół komisji skrutacyjnej - wybór Przewodniczącego Rady Miejskiej Grudziądza Anna Obuchowska 2024-05-15 20:55:57
Energa Operator S.A. Agnieszka Nieckarz 2024-05-15 11:36:35
PREZYDENT GRUDZIĄDZA ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony, organizowany w dniu 24 czerwca 2024 r. na sprzedaż przysługującego gminie - miasto Grudziądz udziału wynoszącego 3/24 części w nieruchomości zabudowanej budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym, położonej w Ostrowie Wielkopolskim Dorota Kozyrska 2024-05-15 10:46:04
PREZYDENT GRUDZIĄDZA ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony, organizowany w dniu 24 czerwca 2024 r. na sprzedaż przysługującego gminie - miasto Grudziądz udziału wynoszącego 3/24 części w nieruchomości zabudowanej budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym, położonej w Ostrowie Wielkopolskim Dorota Kozyrska 2024-05-15 10:45:45
Protokół z I sesji odbytej w dniu 7 maja 2024 r. Anna Obuchowska 2024-05-15 09:10:23
Wiesława Wata Karolina Kwaśnicka 2024-05-15 08:35:49
ŻEBROWSKI Mariusz Arkadiusz Tomasz Kopczyński 2024-05-14 16:11:33
SZYMAŃSKI Sławomir Andrzej Tomasz Kopczyński 2024-05-14 16:10:30
SMOLAREK Tomasz Jerzy - dokument usunięty Tomasz Kopczyński 2024-05-14 16:09:54