herb Grudziądza
Logo BIP
Biuletyn Informacji Publicznej
gmina-miasto Grudziądz
Urząd Miejski w Grudziądzu
Logo ePUAP
panorama Grudziądza

ZARZĄDZENIE NR 56/15 w sprawie obciążenia nieruchomości stanowiącej własność gminy - miasto Grudziądz prawem służebności gruntowej

ZARZĄDZENIE NR 56/15

PREZYDENTA GRUDZIĄDZA

z dnia 17 lutego 2015 r.

 

 

w sprawie obciążenia nieruchomości stanowiącej własność gminy - miasto Grudziądz

prawem służebności gruntowej

 

 

            Na podstawie art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2014 r. poz. 518 z późn. zm.), § 1 ust. 1 i 2 pkt 4 oraz § 2 uchwały Nr XLIII/128/05 Rady Miejskiej Grudziądza z dnia 7 września 2005 r. w sprawie określania zasad dotyczących obciążenia nieruchomości gruntowych stanowiących własność gminy - miasto Grudziądz (Dz. Urz. Woj. Kuj. – Pom. Nr 108, poz. 1883) zarządzam,
co następuje:

 

            § 1. 1. Obciążyć prawem służebności gruntowej nieruchomość stanowiącą własność gminy - miasto Grudziądz położoną w Grudziądzu przy ul. Tadeusza Kaubego, oznaczoną jako działka nr 6/3 w obrębie 72 o powierzchni 0.0584 ha, dla której prowadzona jest księga wieczysta nr TO1U/00055290/0, w celu zapewnienia dostępu do drogi publicznej dla nieruchomości zabudowanej budynkiem mieszkalnym, oznaczonej jako działka nr 3/4
w obrębie 72 o powierzchni 0.1759 ha, zapisanej w księdze wieczystej TO1U/00005269/9.

 

 2 Wykonanie służebności gruntowej polegać będzie na tym, że każdocześni właściciele nieruchomości władnącej uzyskują prawo do przejścia i przejazdu przez teren nieruchomości obciążonej opisanej w ust. 1 na długości 32 m, począwszy od granicy z działką nr 39.

 

3. Wykonywanie służebności gruntowej następuje za wynagrodzeniem rocznym w wysokości 200,00 zł + należny podatek VAT, według stawki obowiązującej w dniu płatności wynagrodzenia. Wynagrodzenie płatne będzie w terminie do 31 marca każdego roku. Natomiast, pierwsze wynagrodzenie należało będzie uiścić w terminie nie później niż do dnia zawarcia umowy notarialnej.

 

4. Graficzny obraz służebności drogowej przedstawia załączona mapa.

 

            § 2. Wykonanie Zarządzenia powierzam Naczelnikowi Wydziału Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami.

 

            § 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

 

 

Załączniki do pobrania

Pobierz Rozpakuj
Pobierz spakowane pliki Rozpakuj pliki i pobierz

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Dorota Kozyrska 19-02-2015 13:39
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 17-02-2015
Ostatnia aktualizacja: Tomasz Kopczyński 04-03-2015 09:45