herb Grudziądza
Logo BIP
Biuletyn Informacji Publicznej
gmina-miasto Grudziądz
Urząd Miejski w Grudziądzu
Logo ePUAP
panorama Grudziądza

Lista dokumentów

Nazwa dokumentu / katalogu Data aktualizacji
dokument ZARZĄDZENIE NR 70/15 w sprawie ustalania rabatów dla przedsiębiorców prowadzących sprzedaż biletów komunikacji miejskiej za pomocą biletomatów oraz telefonów komórkowych w Grudziądzu. 2015-03-10 08:41
dokument ZARZĄDZENIE NR 69/15 w sprawie oddania w dzierżawę, w drodze przetargowej nieruchomości płożonych w Grudziądzu przy zbiegu ulicy Wybickiego z ulicą Solną oraz sporządzenie wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę 2015-03-04 09:57
dokument ZARZĄDZENIE NR 68/15 w sprawie oddania w dzierżawę, w drodze bezprzetargowej nieruchomości położonej w Grudziądzu przy ul. Kalinkowej oraz sporządzenie wykazu nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę 2015-03-04 09:55
dokument ZARZĄDZENIE NR 67/15 w sprawie udzielenia bonifikaty od ceny sprzedaży lokalu mieszkalnego nr 20 mieszczącego się w budynku położonym w Grudziądzu przy ul. Batorego 2. 2015-03-04 09:53
dokument ZARZĄDZENIE NR 66/15 w sprawie objęcia akcji w Grudziądzkim Klubie Motocyklowym S.A. w Grudziądzu 2015-03-04 09:51
dokument ZARZĄDZENIE NR 65/15 zmieniające Uchwałę Rady Miejskiej Grudziądza w sprawie uchwalenia budżetu na 2015 rok 2015-03-10 08:35
dokument ZARZĄDZENIE NR 64/15 zmieniające zarządzenie w sprawie przyjęcia Regulaminu Organizacyjnego Domu Pomocy Społecznej w Grudziądzu 2015-04-03 09:07
dokument ZARZĄDZENIE NR 63/15 w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości stanowiących własność gminy – miasto Grudziądz przeznaczonych do zbycia 2015-03-04 09:50
dokument ZARZĄDZENIE NR 62/15 w sprawie wyrażenia zgody na wykreślenie hipoteki wpisanej w księdze wieczystej KW nr TO1U/00051379/0 na rzecz gminy-miasto Grudziądz 2015-03-04 09:50
dokument ZARZĄDZENIE NR 61/15 w sprawie określenia wysokości dotacji udzielanej przedszkolom, szkołom, placówkom oświatowym i placówkom oświatowym specjalnym prowadzonym na terenie miasta Grudziądza przez inne niż gmina-miasto Grudziądz osoby prawne i osoby fizyczne. 2015-03-24 11:09
dokument ZARZĄDZENIE NR 60/15 zmieniające zarządzenie w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Grudziądzu 2015-03-10 08:31
dokument ZARZĄDZENIE NR 59/15 zmieniające zarządzenie w sprawie przyjęcia Regulaminu Organizacyjnego Centrum Profilaktyki i Terapii w Grudziądzu 2015-03-04 09:48
dokument ZARZĄDZENIE NR 58/15 zmieniające zarządzenie w sprawie sporządzenia sprawozdania finansowego gminy – miasto Grudziądz 2015-03-04 09:47
dokument ZARZĄDZENIE NR 57/15 w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w Domu Pomocy Społecznej 2015-04-03 08:56
dokument ZARZĄDZENIE NR 56/15 w sprawie obciążenia nieruchomości stanowiącej własność gminy - miasto Grudziądz prawem służebności gruntowej 2015-03-04 09:45
dokument ZARZĄDZENIE NR 55/15 w sprawie niewykonania prawa pierwokupu nieruchomości położonych na terenie gminy - miasto Grudziądz 2015-03-04 09:44
dokument ZARZĄDZENIE NR 54/15 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej 2015-03-04 09:43
dokument ZARZĄDZENIE NR 53/15 w sprawie oddania w dzierżawę, w drodze bezprzetargowej nieruchomości położonej w Grudziądzu przy ul. Legionów 21 oraz sporządzenie wykazu nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę 2015-03-04 09:42
dokument ZARZĄDZENIE NR 52/15 w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego pn. "Działalność na rzecz osób niepełnosprawnych" 2015-02-13 13:52
dokument ZARZĄDZENIE NR 51/15 w sprawie wniesienia wkładu niepieniężnego (aportu rzeczowego) do Miejskich Wodociągów i Oczyszczalni Sp. z o.o. w Grudziądzu 2015-03-04 09:40
dokument ZARZĄDZENIE NR 50/15 w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości stanowiących własność gminy-miasto Grudziądz na prawach powiatu przeznaczonych do zbycia 2015-03-04 09:28
dokument ZARZĄDZENIE NR 49/15 w sprawie oddania w dzierżawę, w drodze bezprzetargowej, nieruchomości położonej w Grudziądzu przy ulicy Bolesława Prusa zabudowanej budynkiem murowanym przeznaczonym na boksy garażowe oraz sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę 2015-03-04 09:27
dokument ZARZĄDZENIE NR 48/15 w sprawie oddania w dzierżawę, w drodze bezprzetargowej nieruchomości położonej w Grudziądzu przy ul. Kasprowicza oraz sporządzenie wykazu nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę 2015-03-04 09:25
dokument ZARZĄDZENIE NR 47/15 w sprawie obciążenia nieruchomości stanowiącej własność gminy - miasto Grudziądz prawem służebności gruntowej 2015-03-04 09:20
dokument ZARZĄDZENIE NR 46/15 w sprawie obciążenia nieruchomości stanowiącej własność gminy - miasto Grudziądz prawem służebności gruntowej 2015-03-04 09:20
dokument ZARZĄDZENIE NR 45/15 w sprawie obciążenia nieruchomości stanowiącej własność gminy - miasto Grudziądz prawem służebności gruntowej 2015-03-04 09:19
dokument ZARZĄDZENIE NR 44/15 w sprawie obciążenia nieruchomości stanowiącej własność gminy - miasto Grudziądz prawem służebności gruntowej 2015-03-04 09:17
dokument ZARZĄDZENIE NR 43/15 w sprawie obciążenia nieruchomości stanowiącej własność gminy - miasto Grudziądz prawem służebności gruntowej 2015-03-04 09:16
dokument ZARZĄDZENIE NR 42/15 w sprawie udzielenia bonifikaty od ceny sprzedaży lokalu mieszkalnego nr 1 mieszczącego się w budynku położonym w Grudziądzu przy ul. Droga Jeziorna 2. 2015-03-04 09:15
dokument ZARZĄDZENIE NR 41/15 w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego pn. "Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym" 2015-02-13 13:53
dokument ZARZĄDZENIE NR 40/15 w sprawie przeznaczenia do zbycia nieruchomości stanowiących własność gminy – miasto Grudziądz 2015-03-04 09:14
dokument ZARZĄDZENIE NR 39/15 w sprawie ogłoszenia wyników otwartych konkursów ofert na realizację zadań publicznych w 2015 roku 2015-02-16 09:58
dokument ZARZĄDZENIE NR 38/15 w sprawie powołania komisji stypendialnej do rozpatrywania wniosków uczniów zamieszkałych na terenie Grudziądza o przyznanie pomocy materialnej o charakterze socjalnym 2015-02-13 13:57
dokument ZARZĄDZENIE NR 37/15 w sprawie niewykonania prawa pierwokupu nieruchomości położonej na terenie gminy-miasto Grudziądz. 2015-02-13 13:58
dokument ZARZĄDZENIE NR 36/15 w sprawie udzielania zamówień publicznych o wartości poniżej 30.000 euro w Centrum Pomocy Dziecku i Poradnictwa Rodzinnego w Grudziądzu 2015-03-10 08:13