herb Grudziądza
Logo BIP
Biuletyn Informacji Publicznej
gmina-miasto Grudziądz
Urząd Miejski w Grudziądzu
Logo ePUAP
panorama Grudziądza

ZARZĄDZENIE NR 59/15 zmieniające zarządzenie w sprawie przyjęcia Regulaminu Organizacyjnego Centrum Profilaktyki i Terapii w Grudziądzu

ZARZĄDZENIE NR 59/15

PREZYDENTA GRUDZIĄDZA

z dnia 20 lutego 2015 r.

 

zmieniające zarządzenie w sprawie przyjęcia Regulaminu Organizacyjnego Centrum Profilaktyki i Terapii w Grudziądzu

 

Na podstawie § 7 Statutu Centrum Profilaktyki i Terapii w Grudziądzu stanowiącego Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXVIII/119/12 Rady Miejskiej Grudziądza z dnia 31 października 2012 r. w sprawie nadania Statutu Centrum Profilaktyki i Terapii w Grudziądzu (Monitor Grudziądzki Nr 8, poz. 169), § 3 ust. 2 uchwały Nr XVII/133/03 Rady Miejskiej Grudziądza z dnia 17 grudnia 2003 r. w sprawie utworzenia Centrum Profilaktyki i Terapii w Grudziądzu (Monitor Grudziądzki Nr 12, poz. 182 oraz z 2004 r. Nr 15, poz. 218) oraz art. 28 ust. 4 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 135 z późn. zm.) zarządzam, co następuje:

§ 1. W załączniku do Zarządzenia Nr 478/13 Prezydenta Grudziądza z dnia 31 grudnia 2013r. w sprawie przyjęcia Regulaminu Organizacyjnego Centrum Profilaktyki i Terapii w Grudziądzu § 12 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„§ 12. 1. W celu wsparcia rodzin przeżywających trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo – wychowawczych dzieci mogą zostać objęte opieką i wychowaniem w następujących świetlicach prowadzonych w połączonych formach: opiekuńczej i specjalistycznej:

1) Świetlica Socjoterapeutyczna „Przystań Dziewiątki” ul. Forteczna 29;

2) Świetlica Socjoterapeutyczna „Gniazdo” ul. Kochanowskiego 19;

3) Świetlica Socjoterapeutyczna „Światło” ul. Konarskiego 14;

4) Świetlica Socjoterapeutyczna „Chatka Puchatka” ul. Nauczycielska 19.”

§ 2. Wykonanie Zarządzenia powierzam Dyrektorowi Centrum Profilaktyki i Terapii  w Grudziądzu.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 marca 2015r.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Ligia Bartos 24-02-2015 15:06
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 20-02-2015
Ostatnia aktualizacja: Tomasz Kopczyński 04-03-2015 09:48