herb Grudziądza
Logo BIP
Biuletyn Informacji Publicznej
gmina-miasto Grudziądz
Urząd Miejski w Grudziądzu
Logo ePUAP
panorama Grudziądza

ZARZĄDZENIE NR 51/15 w sprawie wniesienia wkładu niepieniężnego (aportu rzeczowego) do Miejskich Wodociągów i Oczyszczalni Sp. z o.o. w Grudziądzu

ZARZĄDZENIE NR 51/2015

PREZYDENTA  GRUDZIĄDZA

z dnia 11 lutego 2015 r.

 

w sprawie wniesienia wkładu niepieniężnego (aportu rzeczowego) do Miejskich Wodociągów i Oczyszczalni Sp z o.o. w Grudziądzu

 

            Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r., poz. 594 z późn. zm.) stosownie do Uchwały Nr XXIII/44/08 Rady Miejskiej Grudziądza z dnia 30 kwietnia 2008 r. w sprawie określania zasad wnoszenia wkładów (aportów) przez Prezydenta gminy-miasto Grudziądz zarządzam, co następuje:

 § 1. Wnosi się do Miejskich Wodociągów i Oczyszczalni Sp z o.o. w Grudziądzu wkładu niepieniężnego (aportu rzeczowego) w postaci sieci wodociągowych stanowiących mienie komunalne gminy-miasto Grudziądz, określonych jako:

  1. sieć wodociągowa zlokalizowana w ulicy Dębowej, wykonana z rur PVC,
    o średnicy 110 mm /stu dziesięciu milimetrów/ i długości 138,0 m /sto trzydzieści osiem metrów/ wraz z jedną liniową zasuwą odcinającą o średnicy 100 mm /stu milimetrów/ oraz jednym hydrantem podziemnym o średnicy 80 mm /osiemdziesiąt milimetrów/ z zasuwą o średnicy 80 mm /osiemdziesiąt milimetrów/, o wartości księgowej netto 24.310,25 zł /słownie dwadzieścia cztery tysiące trzysta dziesięć złotych 25/100 /;
  2. sieć wodociągowa zlokalizowana w ulicy Fiołkowej, wykonana z rur PE, o średnicy 110 mm /stu dziesięciu milimetrów/ i długości 110,0 m /stu dziesięciu metrów/ wraz z jedną liniową zasuwą odcinającą o średnicy 100 mm /stu milimetrów/ oraz jednym hydrantem podziemnym o średnicy 80 mm /osiemdziesiąt milimetrów/ z zasuwą o średnicy 80 mm /osiemdziesiąt milimetrów/, o wartości księgowej netto 9.689,75 zł /słownie dziewięć tysięcy sześćset osiemdziesiąt dziewięć złotych 75/100/.

§ 2. Określa się łączną wartość aportu na kwotę 34.000,00 zł /słownie trzydzieści cztery tysiące złotych 00/100 / który  przeznacza się  w całości na objęcie 68 /słownie sześćdziesiąt osiem/ udziałów po 500,00 zł / słownie pięćset złotych 00/100 / każdy.

§ 3. Wykonanie Zarządzenia powierzam Naczelnikowi Wydziału Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami oraz Kierownikowi Biura Nadzoru Właścicielskiego, każdemu w jego zakresie działania.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Rafał Bajko 25-02-2015 07:55
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 11-02-2015
Ostatnia aktualizacja: Tomasz Kopczyński 04-03-2015 09:40