herb Grudziądza
Logo BIP
Biuletyn Informacji Publicznej
gmina-miasto Grudziądz
Urząd Miejski w Grudziądzu
Logo ePUAP
panorama Grudziądza

ZARZĄDZENIE NR 62/15 w sprawie wyrażenia zgody na wykreślenie hipoteki wpisanej w księdze wieczystej KW nr TO1U/00051379/0 na rzecz gminy-miasto Grudziądz

            ZARZĄDZENIE  NR 62/2015

           PREZYDENTA  GRUDZIĄDZA

                             z dnia 24 lutego 2015r.

 

w sprawie wyrażenia zgody na wykreślenie  hipoteki wpisanej w księdze wieczystej KW nr TO1U/00051379/0  na  rzecz  gminy-miasto Grudziądz

 

 

     Na  podstawie  art. 94  ustawy  z  dnia 6 lipca 1982 r. o  księgach  wieczystych  i  hipotece ( Dz. U. z  2013 r., poz. 707 z późn. zm.)  zarządzam co następuje:

 

 

    § 1.Wyrażam zgodę  na  wykreślenie hipoteki zwykłej w wysokości 30.000,00 zł  (słownie: trzydzieścitysięcyzłotych 00/100) stanowiącej zabezpieczenie spłaty niespłaconej części ceny oraz oprocentowania od niespłaconej części ceny liczonego od zawarcia umowy, przy zastosowaniu stopy procentowej równej stopie redyskonta weksli stosowanej przez Narodowy Bank Polski, wpisanej w księdze wieczystej nr TO1U/00051379/0 na rzecz gminy-miasto Grudziądz, w celu zabezpieczenia wierzytelności z tytułu niespłaconej części ceny sprzedaży lokalu mieszkalnego nr 2 mieszczącego się w budynku położonym w Grudziądzu przy ulicy Legionów 13A wraz z udziałem w nieruchomości wspólnej, oznaczonej nr działki 65/7, wobec dokonania zapłaty całej zabezpieczonej należności wraz z oprocentowaniem.

 

     § 2Wykonanie   Zarządzenia   powierza   się   Naczelnikowi   Wydziału   Geodezji  i Gospodarki Nieruchomościami.

 

     § 3.  Zarządzenie  wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

 

 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Dorota Kozyrska 26-02-2015 09:02
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 24-02-2015
Ostatnia aktualizacja: Tomasz Kopczyński 04-03-2015 09:50