herb Grudziądza
Logo BIP
Biuletyn Informacji Publicznej
gmina-miasto Grudziądz
Urząd Miejski w Grudziądzu
Logo ePUAP
panorama Grudziądza

ZARZĄDZENIE NR 67/15 w sprawie udzielenia bonifikaty od ceny sprzedaży lokalu mieszkalnego nr 20 mieszczącego się w budynku położonym w Grudziądzu przy ul. Batorego 2.

ZARZĄDZENIE NR 67/15

PREZYDENTA GRUDZIĄDZA

  z dnia 27 lutego 2015r.

 

 

w sprawie udzielenia bonifikaty od ceny sprzedaży lokalu mieszkalnego nr 20 mieszczącego  się w budynku położonym w Grudziądzu przy ul. Batorego 2.

 

 

            Na podstawie art. 68 ust. 1 pkt 7 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2014r., poz. 518 z późn. zm.) w związku z § 1 Uchwały
Nr XXVIII/126/04 Rady Miejskiej Grudziądza z dnia 27 października 2004r. w sprawie udzielenia bonifikaty przy sprzedaży lokali mieszkalnych w budynkach stanowiących własność gminy – miasto Grudziądz i wniesionych aportem do Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Nieruchomościami Spółka z o.o. w Grudziądzu (Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko – Pomorskiego, Nr 114, poz. 1940) zarządzam, co następuje:

 

§ 1. Udziela się Pani Gabrieli Murach – Pyszora - najemcy lokalu mieszkalnego nr 20, mieszczącego się w budynku położonym w Grudziądzu przy ulicy Batorego 2, bonifikaty
w wysokości 70% od jego ceny sprzedaży wynoszącej 128.000,00zł w związku z czym cena sprzedaży przy zastosowaniu bonifikaty wynosi 38.400,00zł (słownie: trzydzieściosiemtysięcyczterystazłotych00/100).

 

§ 2. Wykonanie Zarządzenia powierzam Naczelnikowi Wydziału Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami.

 

§ 3.  Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Dorota Kozyrska 02-03-2015 14:37
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 27-02-2015
Ostatnia aktualizacja: Tomasz Kopczyński 04-03-2015 09:53