herb Grudziądza
Logo BIP
Biuletyn Informacji Publicznej
gmina-miasto Grudziądz
Urząd Miejski w Grudziądzu
Logo ePUAP
panorama Grudziądza

Lista dokumentów

Nazwa dokumentu / katalogu Data aktualizacji
dokument Zarządzenie Nr 193/08 w sprawie powołania Komitetu Organizacyjnego 66 Zlotu Gwieździstego Policji - Grudziądz 2012 2008-06-19 13:46
dokument Zarządzenie Nr 192/08 w sprawie przeznaczenia do zbycia nieruchomości stanowiących własność gminy - miasto Grudziądz... 2008-06-18 15:03
dokument Zarządzenie Nr 191/08 w sprawie powołania Zespołu do przygotowania projektu p.n. "Zintegrowany System Informacji Przestrzennej dla Miasta Grudziądza - GSIP" 2008-06-18 15:02
dokument Zarządzenie Nr 190/08 zmieniające Uchwałę Rady Miejskiej Grudziądza w sprawie uchwalenia budżetu na 2008 rok 2008-06-18 15:02
dokument Zarządzenie Nr 189/08 w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości stanowiących własność gminy - miasto Grudziądz przeznaczonych do zbycia... 2008-06-18 15:01
dokument Zarządzenie Nr 188/08 w sprawie zwolnienia od obowiązku oddania w dzierżawę w drodze przetargu części nieruchomości położonej przy zbiegu ul. Parkowej z ul. Kustronia... 2008-06-18 14:57
dokument Zarządzenie Nr 187/08 w sprawie nabycia na rzecz gminy - miasto Grudziądz prawa własności nieruchomości położonej przy ul. Jodłowej... 2008-06-18 14:54
dokument Zarządzenie Nr 186/08 w sprawie niewykonania prawa pierwokupu nieruchomości położonych na terenie gminy - miasto Grudziądz... 2008-06-18 14:53
dokument Zarządzenie Nr 185/08 w sprawie nabycia na rzecz gminy - miasto Grudziądz prawa własności nieruchomości polożonej przy ul. Orzechowej... 2008-06-18 14:53
dokument Zarządzenie Nr 184/08 w sprawie nabycia na rzecz gminy - miasto Grudziądz prawa własności nieruchomości położonej przy ul. Akacjowej... 2008-06-18 14:52
dokument Zarządzenie Nr 183/08 w sprawie oddania w użytkowanie w drodze bezprzetargowej, na okres 3 lat, nieruchomości położonych przy ul. Zamkowej... 2008-06-18 14:51
dokument Zarządzenie Nr 182/08 w sprawie przeznaczenia do oddania w dzierżawę w trybie przetargowym, na czas nieokreślony częśći nieruchomości położonej przy ul. Gierymskiego... 2008-06-06 14:28
dokument Zarządzenie Nr 181/08 w sprawie oddania w dzierżawę, w drodze bezprzetargowej nieruchomości położonej przy ul. Al. 23 Stycznia... 2008-06-06 14:27
dokument Zarządzenie Nr 180/08 w sprawie oddania w dzierżawę w drodze bezprzetargowej, na czas nieokreślony, nieruchomości położonej przy ul. Bydgoskiej 15... 2008-06-06 14:26
dokument Zarządzenie Nr 179/08 w sprawie oddania w dzierżawę w drodze bezprzetargowej, na cele rolnicze, na okres do 3 lat, nieruchomości położonych przy ul. Polnej... 2008-06-06 14:24
dokument Zarządzenie Nr 178/08 w sprawie oddania w dzierżawę w drodze bezprzetargowej, na cele rolnicze, na okres do 3 lat, nieruchomości położonych w Grudziądzu... 2008-06-06 14:21
dokument Zarządzenie Nr 177/08 w sprawie ustanowienia odrębnej własności lokalu użytkowego nr 2 mieszczącego się w budynku przy ul. Łęgi 12... 2008-06-06 14:12
dokument Zarządzenie Nr 176/08 w sprawie nabycia na rzecz gminy - miasto Grudziądz prawa własności nieruchomości położonej przy ul. Jodłowej... 2008-06-06 14:11
dokument Zarządzenie Nr 175/08 w sprawie oddania w dzierżawę w drodze bezprzetargowej na czas nieokreślony, nieruchomości polozonej przy ul. Legionów... 2008-06-06 14:10
dokument Zarządzenie Nr 174/08 w sprawie oddania w dzierżawę w drodze bezprzetargowej, na czas nieokreślony nieruchomości położonej przy zbiegu ul. Nauczycielskiej z ul. Parkową... 2008-06-06 14:10
dokument Zarządzenie Nr 173/08 w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości stanowiących własność gminy - miasto Grudziądz przeznaczonych do oddania w użytkowanie wieczyste... 2008-06-06 14:09
dokument Zarządzenie Nr 172/08 w sprawie wystąpienia o nabycie nieruchomości stanowiącej własność gminy - miasto Grudziądz położonej przy ul. Kalinkowej... 2008-06-06 14:08
dokument Zarządzenie Nr 171/08 w sprawie ustalenia ceny oraz udzielenia bonifikaty od ceny sprzedaży lokalu mieszkalnego przy ul. Hallera... 2008-06-06 14:07
dokument Zarządzenie Nr 170/08 w sprawie ustalenia ceny oraz udzielenia bonifikaty od ceny sprzedaży lokalu mieszkalnego nr 13 położonym przy ul. Batorego 4.... 2008-06-06 14:05
dokument Zarządzenie Nr 169/08 w sprawie niewykonania prawa pierwokupu nieruchomości położonych na terenie gminy - miasto Grudziądz... 2008-06-06 14:03
dokument Zarządzenie Nr 168/08 w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości stanowiących własność gminy - miasto Grudziądz, na prawach powiatu, przeznaczonych do zbycia... 2008-06-06 14:02
dokument Zarządzenie Nr 167/08 w sprawie ustalenia ceny oraz udzielenia bonifikaty od ceny sprzedaży lokalu mieszkalnego nr 3 mieszczącego się w budynku położonym przy ul. Puszkina 10... 2008-06-06 13:58
dokument Zarządzenie Nr 166/08 w sprawie ustalenia Regulaminu Organizacyjnego Domu Pomocy Społecznej Nr 2 2008-06-06 13:56
dokument Zarządzenie Nr 165/08 w sprawie ustalenia Regulaminu Organizacyjnego Domu Pomocy Społecznej Nr 3 2008-06-06 13:55
dokument Zarządzenie Nr 164/08 zmieniające Zarządzenie w sprawie ustalenia Regulaminu Organizacyjnego Centrum Pomocy Dziecku i Poradnictwa Rodzinnego w Grudziądzu 2008-06-06 13:53
dokument Zarządzenie Nr 163/08 w sprawie wniesienia wkładu pieniężnego do Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Nieruchomościami Sp. z o. o. w Grudziądzu 2008-06-06 13:52
dokument Zarządzenie Nr 162/08 w sprawie wniesienia wkładu pieniężnego do Miejskiego Zakładu Komunikacji Sp. z o. o. w Grudziądzu 2008-06-06 13:52
dokument Zarządzenie Nr 161/08 w sprawie nabycia na rzecz gminy - miasto Grudziądz prawa własności nieruchomości położonej przy ul. Jaśminowa... 2008-06-06 13:52
dokument Zarządzenie Nr 160/08 w sprawie oddania w dzierżawę, w drodze bezprzetargowej nieruchomości położonej przy ul. Gierymskiego... 2008-06-06 13:51
dokument Zarządzenie Nr 159/08 w sprawie sporządzenia skonsolidowanego bilansu jednostki samorządu terytorialnego 2008-05-30 14:35
dokument Zarzadzenie Nr 158/08 w sprawie powołania Zespołu Doradczego ds. WPI i określenia jego zadań oraz kryteriów oceny projektów inwestycyjnych 2008-05-30 14:33
dokument Zarządzenie Nr 157/08 w sprawie instrukcji wykonywania procedury Wieloletniego Planu Inwestycyjnego (WPI), określającej kompetencje i zadania uczestników, zasad zgłaszania i prowadzenia bazy wniosków inwestycyjnych oraz obiegu dokumentów. 2008-05-30 14:33
dokument Zarządzenie Nr 156/08 w sprawie niewykonania prawa pierwokupu nieruchomości położonych na terenie gminy - miasto Grudziądz... 2008-05-30 14:33
dokument Zarządzenie Nr 155/08 w sprawie przeznaczenia do zbycia nieruchomości stanowiącej własność gminy - miasto Grudziądz... 2008-05-30 14:32
dokument Zarządzenie Nr 154/08 w sprawie przeznaczenia do zbycia nieruchomości stanowiąceuj własność gminy - miasto Grudziądz, na prawach powiatu... 2008-05-30 14:32