herb Grudziądza
Logo BIP
Biuletyn Informacji Publicznej
gmina-miasto Grudziądz
Urząd Miejski w Grudziądzu
Logo ePUAP
panorama Grudziądza

ZARZĄDZENIE NR 36/15 w sprawie udzielania zamówień publicznych o wartości poniżej 30.000 euro w Centrum Pomocy Dziecku i Poradnictwa Rodzinnego w Grudziądzu

ZARZĄDZENIE NR 36/15

PREZYDENTA GRUDZIĄDZA

z dnia 2 lutego 2015 r.

 

w sprawie udzielania zamówień publicznych o wartości poniżej 30.000 euro
w Centrum Pomocy Dziecku i Poradnictwa Rodzinnego w Grudziądzu

 

 

Na podstawie art. 33 ust. 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późn. zm.) zarządzam, co następuje:

 

§ 1. 1. Jednostka organizacyjna gminy-miasto Grudziądz - Centrum Pomocy Dziecku i Poradnictwa Rodzinnego w Grudziądzu jest zobligowana do udzielania zamówień publicznych na zasadach określonych w Zarządzeniu Nr 116/14 Prezydenta Grudziądza z dnia 14 kwietnia 2014 r. w sprawie regulaminu udzielania zamówień publicznych o wartości poniżej 30.000 euro.

2. W przypadkach uzasadnionych dobrem wychowanków istnieje możliwość odstąpienia od zasad określonych w ust. 1, a w szczególności w przypadku zakupów:

1) żywności, środków czystości, higieny osobistej, podręczników i artykułów szkolnych przez wychowanków oraz ich wychowawców w ramach usamodzielniania  wychowanków;

2)   odzieży z uwzględnieniem indywidualnych preferencji wychowanków;

3)   lekarstw w nagłych przypadkach uzasadnionych stanem zdrowia dziecka.

§ 2. 1. Odstępstwo od zasad określonych w § 1 ust. 1 wymaga zamieszczenia na fakturze informacji o celowości poniesionego wydatku i wskazania wychowanka (wychowanków), którego wydatek dotyczy.

2. Opis faktury powinien zawierać także informację: „Wydatek poniesiony na podstawie Zarządzenia Nr … Prezydenta Grudziądza z  dnia … 2015 r.”

§ 3. Dyrektor  Centrum Pomocy Dziecku i Poradnictwa Rodzinnego w Grudziądzu jest zobligowany do stosowania mechanizmów kontroli, które zabezpieczą efektywne wydatkowanie środków z uwzględnieniem zasad określonych w niniejszym Zarządzeniu.

§ 4. Kontrolę realizacji Zarządzenia powierzam Skarbnikowi Miasta.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Ligia Bartos 09-03-2015 10:52
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 02-02-2015
Ostatnia aktualizacja: Tomasz Kopczyński 10-03-2015 08:13