herb Grudziądza
Logo BIP
Biuletyn Informacji Publicznej
gmina-miasto Grudziądz
Urząd Miejski w Grudziądzu
Logo ePUAP
panorama Grudziądza

ZARZĄDZENIE NR 72/15 zmieniające zarządzenie w sprawie określenia zasad nadzoru właścicielskiego

ZARZĄDZENIE NR 72/2015

PREZYDENTA GRUDZIĄDZA

z dnia 04 marca 2015 r.

 

zmieniające zarządzenie w sprawie określenia zasad nadzoru właścicielskiego

 

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2013 r. Nr 594 z późn. zm.) zarządzam, co następuje:

§ 1. W załączniku nr 1 do Zarządzenia Prezydenta Grudziądza Nr 338/14 z dnia 4 sierpnia 2014 r. w sprawie określenia zasad nadzoru właścicielskiego (z późn. zm.) w części III.2 pkt 4.4 ppkt 12, po zdaniu:

„Świadczenia dodatkowe przyznane członkowi rady nadzorczej poza wynagrodzeniem określonym w zasadach nadzoru właścicielskiego, takie jak np. ubezpieczenie OC oraz wszelkie inne które z mocy odrębnych przepisów zaliczane być mogą do przychodów osobistych członka rady, nie stanowią wynagrodzenia określonego w w/w przedmiotowych zasadach.”

dodaje się zdanie:

„Wynagrodzenie członków rad nadzorczych odniesione do kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę winno być ubruttowione (podniesienie wynagrodzenia o ca 13 %, które następnie jest odprowadzane do ZUS-u jako składki z tytułu ubezpieczenia społecznego).

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierzam Kierownikowi Biura Nadzoru Właścicielskiego.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Rafał Bajko 11-03-2015 08:05
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 04-03-2015
Ostatnia aktualizacja: Tomasz Kopczyński 24-03-2015 11:11