herb Grudziądza
Logo BIP
Biuletyn Informacji Publicznej
gmina-miasto Grudziądz
Urząd Miejski w Grudziądzu
Logo ePUAP
panorama Grudziądza

Lista dokumentów

Nazwa dokumentu / katalogu Data aktualizacji
dokument ZARZĄDZENIE NR 104/15 w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa przeznaczonych do zbycia. 2015-04-03 10:06
dokument ZARZĄDZENIE NR 103/15 zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia planu środków finansowych Funduszu Pracy przyznanych dla Powiatowego Urzędu Pracy w Grudziądzu na 2015 rok 2015-04-03 10:04
dokument ZARZĄDZENIE NR 102/15 w sprawie powołania komisji do likwidacji druków ścisłego zarachowania w Wydziale Spraw Obywatelskich 2015-04-20 12:30
dokument ZARZĄDZENIE NR 101/15 w sprawie powołania Zespołu w celu opiniowania złożonych ofert pn "Budowa ławeczki z Mikołajem Kopernikiem na Rynku w Grudziądzu" 2015-04-13 12:30
dokument ZARZĄDZENIE NR 100/15 w sprawie wniesienia wkładu rzeczowego do MPGN Sp. z o.o. w Grudziądzu 2015-04-03 10:05
dokument ZARZĄDZENIE NR 99/15 w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu miasta za 2014 rok 2015-04-03 10:00
dokument ZARZĄDZENIE NR 98/15 zmieniające Uchwałę Rady Miejskiej Grudziądza w sprawie uchwalenia budżetu na 2015 rok 2015-04-13 12:29
dokument ZARZĄDZENIE NR 97/15 w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości stanowiących własność gminy – miasto Grudziądz przeznaczonych do zbycia. 2015-04-03 10:03
dokument ZARZĄDZENIE NR 96/15 w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność gminy-miasto Grudziądz przeznaczonej do zbycia 2015-04-03 09:57
dokument ZARZĄDZENIE NR 95/15 w sprawie niewykonania prawa pierwokupu nieruchomości położonej na terenie gminy - miasto Grudziądz 2015-04-03 09:55
dokument ZARZĄDZENIE NR 94/15 zmieniające zarządzenie w sprawie określenia zasad rozpatrywania wniosków i przyznawania dofinansowań ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach pilotażowego programu "Aktywny samorząd" w 2015 roku 2015-04-03 09:54
dokument ZARZĄDZENIE NR 93/15 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu turystyki i krajoznawstwa 2015-04-03 09:37
dokument ZARZĄDZENIE NR 92/15 w sprawie oddania w dzierżawę, w drodze bezprzetargowej, nieruchomości położonej w Grudziądzu przy ulicy Chełmińskiej, zabudowanej garażem blaszanym oraz sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę 2015-04-03 09:36
dokument ZARZĄDZENIE NR 91/15 w sprawie przeznaczenia do zbycia nieruchomości stanowiącej własność gminy – miasto Grudziądz 2015-04-03 09:34
dokument ZARZĄDZENIE NR 90/15 w sprawie nabycia na rzecz gminy - miasto Grudziądz prawa własności nieruchomości gruntowej położonej w Grudziądzu przy ulicy Brzozowej 2015-04-03 09:16
dokument ZARZĄDZENIE NR 89/15 zmieniające zarządzenie w sprawie przyjęcia Regulaminu Organizacyjnego Centrum Profilaktyki i Terapii w Grudziądzu 2015-04-03 09:14
dokument ZARZĄDZENIE NR 88/15 w sprawie przeznaczenia do zbycia nieruchomości stanowiącej własność gminy – miasto Grudziądz 2015-03-24 13:25
dokument ZARZĄDZENIE NR 87/15 w sprawie ustalenia średnich miesięcznych wydatków przeznaczonych na utrzymanie dziecka w placówce opiekuńczo – wychowawczej 2015-04-03 09:13
dokument ZARZĄDZENIE NR 86/15 w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej 2015-03-24 13:23
dokument ZARZĄDZENIE NR 85/15 uchylające Zarządzenie Prezydenta Grudziądza w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej w zakresie transportu drogowego taksówką. 2015-03-24 13:26
dokument ZARZĄDZENIE NR 84/15 w sprawie informacji o stanie mienia komunalnego gminy – miasto Grudziądz według stanu na dzień 31 grudnia 2014 r. 2015-03-24 13:15
dokument ZARZĄDZENIE NR 83/15 w sprawie oddania w dzierżawę, w drodze bezprzetargowej nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa, położonej w Grudziądzu przy ulicy Bluszczowej 30 oraz sporządzenie wykazów nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę 2015-03-24 13:14
dokument ZARZĄDZENIE NR 82/15 w sprawie określenia zasad rozpatrywania wniosków i przyznawania dofinansowań ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach pilotażowego programu "Aktywny samorząd" w 2015 roku 2015-03-24 13:12
dokument ZARZĄDZENIE NR 81/15 w sprawie powołania komisji konkursowej w celu opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej 2015-03-24 13:11
dokument ZARZĄDZENIE NR 80/15 w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości stanowiących własność gminy – miasto Grudziądz przeznaczonych do zbycia 2015-03-24 13:10
dokument ZARZĄDZENIE NR 79/15 w sprawie oddania w dzierżawę, w drodze bezprzetargowej nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa, położonej w Grudziądzu przy ulicy Dębowej oraz sporządzenie wykazu nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę 2015-03-24 11:13
dokument ZARZĄDZENIE NR 78/15 w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność gminy – miasto Grudziądz przeznaczonej do zbycia. 2015-03-24 13:04
dokument ZARZĄDZENIE NR 77/15 w sprawie oddania w dzierżawę, w drodze bezprzetargowej części nieruchomości położonej w Grudziądzu przy ul. Legionów 25-27 oraz sporządzenie wykazu nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę 2015-04-03 09:12
dokument ZARZĄDZENIE NR 76/15 w sprawie powołania członków Powiatowej Rady Rynku Pracy 2015-04-03 09:10
dokument ZARZĄDZENIE NR 75/15 w sprawie przyjęcia harmonogramu działań służących realizacji w 2015 roku celów zawartych w "Programie działań na rzecz osób niepełnosprawnych w Grudziądzu w latach 2004-2015" 2015-03-10 08:50
dokument ZARZĄDZENIE NR 74/15 w sprawie przygotowania i przeprowadzenia ćwiczenia obronnego pk. "KOBRA 2015" 2015-03-24 13:03
dokument ZARZĄDZENIE NR 73/15 w sprawie określenia cen i opłat za korzystanie z urządzeń targowych oraz za usuługi świadczone przez przedsiębiorcę prowadzącego targowiska na terenach stanowiących mienie gminy – miasto Grudziądz 2015-03-24 11:18
dokument ZARZĄDZENIE NR 72/15 zmieniające zarządzenie w sprawie określenia zasad nadzoru właścicielskiego 2015-03-24 11:11
dokument ZARZĄDZENIE NR 71/15 w sprawie przymusowego doprowadzenia do kwalifikacji wojskowej osób z rocznika 1996 zamieszkałych na terenie miasta Grudziądza 2015-03-10 08:49