herb Grudziądza
Logo BIP
Biuletyn Informacji Publicznej
gmina-miasto Grudziądz
Urząd Miejski w Grudziądzu
Logo ePUAP
panorama Grudziądza

ZARZĄDZENIE NR 73/15 w sprawie określenia cen i opłat za korzystanie z urządzeń targowych oraz za usuługi świadczone przez przedsiębiorcę prowadzącego targowiska na terenach stanowiących mienie gminy – miasto Grudziądz

ZARZĄDZENIE Nr 73/15

PREZYDENTA GRUDZIĄDZA

z dnia 04 marca 2015 r.

w sprawie określenia cen i opłat za korzystanie z urządzeń targowych oraz za usługi świadczone przez przedsiębiorcę prowadzącego targowiska na terenach stanowiących mienie gminy – miasto Grudziądz.

Na podstawie § 4 Uchwały Nr XXIII/43/12 z dnia 28 marca 2012 roku Rady Miejskiej Grudziądza w sprawie zasad funkcjonowania targowisk w granicach administracyjnych gminy – miasta Grudziądz (Dz. U. Woj. Kuj. – Pom. z 2012 r., poz. 948), zarządzam, co następuje:

§ 1. Ustala się n/n stawki opłaty netto za korzystanie z terenu i urządzeń targowych:

Lp.

Targowisko

Stawka netto

1.

Wiślana

1,30 zł/m2 dziennie

2.

Łęgi

1,30 zł/m2 dziennie

3.

Paderewskiego

1,30 zł/m2 dziennie

4.

Sportowców

1,00 zł/m2 dziennie

5.

Paderewskiego – wiaty handlowe*

* stawka dotyczy wiat handlowych do 12 m2, za każdy dodatkowy
1 m2 stawka opłaty wynosić będzie 2,00 zł

20,00 zł/ miesięcznie

6.

Wiślana – wiaty handlowe*

* stawka dotyczy wiat handlowych do 12 m2, za każdy dodatkowy
1 m2 stawka opłaty wynosić będzie 2,00 zł

20,00 zł/ miesięcznie

7.

Cmentarna

4,10 zł/m2 dziennie

8.

Cmentarna

* dla osób handlujących całorocznie w pawilonach handlowych przy
ul. Cmentarnej, które złożyły wniosek o dodatkową powierzchnię
w okresie Wszystkich Świętych

3,10 zł/m2 dzienn

 

§ 2. Korzystanie z terenu i urządzeń targowych odbywa się:

  1. na podstawie umowy, w której wysokość opłaty za korzystanie z terenu i urządzeń targowych ustalona jest z uwzględnieniem – odpowiednio - zajmowanej powierzchni lub okresu korzystania i stawki określonej w § 1 niniejszego zarządzenia;
  2. bezumownie, za opłatą naliczoną z uwzględnieniem – odpowiednio - zajmowanej powierzchni lub okresu korzystania  i trzykrotności stawki określonej w § 1 niniejszego zarządzenia.

§ 3. Wykonanie zarządzenia powierza się Zarządowi Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Nieruchomości Sp. z o. o. w Grudziądzu.

§ 4. Traci moc Zarządzenie nr 63/2014 Prezydenta Grudziądza z dnia 27 lutego 2014 r.
w sprawie określenia cen i opłat za korzystanie z urządzeń targowych.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Agnieszka Schulz 17-03-2015 08:32
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 04-03-2015
Ostatnia aktualizacja: Tomasz Kopczyński 24-03-2015 11:18