herb Grudziądza
Logo BIP
Biuletyn Informacji Publicznej
gmina-miasto Grudziądz
Urząd Miejski w Grudziądzu
Logo ePUAP
panorama Grudziądza

ZARZĄDZENIE NR 61/15 w sprawie określenia wysokości dotacji udzielanej przedszkolom, szkołom, placówkom oświatowym i placówkom oświatowym specjalnym prowadzonym na terenie miasta Grudziądza przez inne niż gmina-miasto Grudziądz osoby prawne i osoby fizyczne.

ZARZĄDZENIE NR 61/2015

PREZYDENTA GRUDZIĄDZA

z dnia 24 lutego 2015 r.

 

 

w sprawie określenia wysokości dotacji udzielanej przedszkolom, szkołom, placówkom oświatowym i placówkom oświatowym specjalnym prowadzonym na terenie miasta Grudziądza przez inne niż gmina-miasto Grudziądz osoby prawne i osoby fizyczne.

 

 

 

Na podstawie § 3 Uchwały Nr XXII/18/12 Rady Miejskiej Grudziądza z dnia 22 lutego 2012 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla przedszkoli, szkół, placówek oświatowych i placówek oświatowych specjalnych prowadzonych na terenie miasta Grudziądza przez inne niż gmina-miasto Grudziądz osoby prawne i osoby fizyczne oraz dla innych niż gmina-miasto Grudziądz osób prawnych i osób fizycznych prowadzących inne formy wychowania przedszkolnego, a także trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania (Dz.Urz.Woj.Kuj.-Pom.poz.532 z dn. 14.03.2012 r., zm. Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. poz.1055 z dn.12.03.2013r., zm. Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. poz.350 z dn. 9.02.2015r.) zarządzam, co następuje:

  

§ 1. Ustalam wielkość dotacji na rok budżetowy 2015 r. dla:

1) publicznych szkół, w których jest realizowany obowiązek szkolny – 447,78 zł miesięcznie na 1 ucznia,

2) publicznych szkół dla dorosłych, w których jest realizowany obowiązek nauki:

– na poziomie gimnazjum  - 301,39 zł miesięcznie na 1 ucznia,

– na poziomie liceum ogólnokształcącego – 250,59 zł miesięcznie na 1 ucznia,

3) niepublicznych przedszkoli –  401,69 zł miesięcznie na 1 wychowanka,

4) niepublicznych przedszkoli/szkół, w których:

– dziecko posiada opinię PPP o wczesnym wspomaganiu rozwoju dziecka – 361,67 zł  miesięcznie na 1 wychowanka,

– dziecko posiada orzeczenie do kształcenia specjalnego ze względu na niepełnosprawność sprzężoną i  autyzm, w tym z zespołem Aspergera – 4.090,31 zł na 1 wychowanka miesięcznie,

–  dziecko posiada orzeczenie do kształcenia specjalnego ze względu na niepełnosprawność ruchową, w tym z afazją,  upośledzenie w stopniu lekkim, umiarkowanym, znacznym lub głębokim, oraz dla dziecka niesłyszącego, słabo słyszącego, niewidomego i słabowidzącego – 1.722,24 zł na 1 wychowanka miesięcznie,

5) niepublicznych szkół zawodowych o uprawnieniach szkół publicznych, w których realizowany jest obowiązek szkolny lub obowiązek nauki – 556,28 zł miesięcznie na 1 ucznia,

6) niepublicznych szkół podstawowych o uprawnieniach szkół publicznych, w których realizowany jest obowiązek szkolny  – 520,98 zł miesięcznie na 1 ucznia,

7) niepublicznych szkół ogólnokształcących dla dorosłych – 231,76 zł miesięcznie na 1 ucznia/słuchacza,

8) niepublicznych szkół zawodowych dla dorosłych - 249,02 zł miesięcznie na 1 ucznia/ słuchacza,

9) niepublicznych szkół zawodowych kształcących w zawodach medycznych:

 – w formie zaocznej – 431,38 zł miesięcznie na 1 ucznia/słuchacza,

 – w formie stacjonarnej  – 867,52 zł miesięcznie na 1 ucznia/słuchacza,

10) niepublicznych placówek oświatowych zapewniających opiekę i wychowanie uczniom w okresie pobierania nauki poza miejscem zamieszkania – 645,84 zł miesięcznie na 1 wychowanka,

11) niepublicznych specjalnych ośrodków wychowawczych dla dzieci i młodzieży upośledzonej umysłowo, w tym ze sprzężonymi niepełnosprawnościami, umożliwiającymi  realizację obowiązku szkolnego i obowiązku nauki – 2.798,63 zł  miesięcznie na 1 wychowanka,

12) niepublicznych ośrodków rehabilitacyjno-wychowawczych – 4.451.98 zł miesięcznie na 1 wychowanka.

 

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierzam Naczelnikowi Wydziału Edukacji.

 

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Kamilla Wiśniewska 23-03-2015 08:34
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 24-02-2015
Ostatnia aktualizacja: Tomasz Kopczyński 24-03-2015 11:09