herb Grudziądza
Logo BIP
Biuletyn Informacji Publicznej
gmina-miasto Grudziądz
Urząd Miejski w Grudziądzu
Logo ePUAP
panorama Grudziądza

ZARZĄDZENIE NR 64/15 zmieniające zarządzenie w sprawie przyjęcia Regulaminu Organizacyjnego Domu Pomocy Społecznej w Grudziądzu

ZARZĄDZENIE NR 64/15

PREZYDENTA GRUDZIĄDZA

z dnia 26 lutego 2015 r.

 

zmieniające zarządzenie w sprawie przyjęcia Regulaminu Organizacyjnego Domu Pomocy Społecznej w Grudziądzu

 

Na podstawie § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 23 sierpnia 2012r. w sprawie domów pomocy społecznej (Dz. U. z 2012r., poz. 964) zarządzam, co następuje:

 

§ 1. W Zarządzeniu Nr 428/13 Prezydenta Grudziądza z dnia 28 listopada 2013r. w sprawie przyjęcia Regulaminu Organizacyjnego Domu Pomocy Społecznej w Grudziądzu wprowadza się następujące zmiany:

1) § 37 załącznika do zarządzenia otrzymuje brzmienie: „§ 37. Mieszkania chronione przeznaczone są dla:

   1) osób z zaburzeniami psychicznymi;

   2) osób usamodzielnianych opuszczających pieczę zastępczą w rozumieniu przepisów o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej oraz placówki wskazane w ustawie o pomocy społecznej;

   3) innych osób w trudnej sytuacji życiowej, w tym szczególnie samotnych matek z małoletnimi dziećmi,

zwanych dalej „osobami uprawnionymi”.”;

2) Schemat organizacyjny Domu Pomocy Społecznej w Grudziądzu stanowiący załącznik do Regulaminu Organizacyjnego Domu Pomocy Społecznej w Grudziądzu otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierzam Dyrektorowi Domu Pomocy Społecznej w Grudziądzu.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 marca 2015r.

Załączniki do pobrania

Pobierz Rozpakuj
Pobierz spakowane pliki Rozpakuj pliki i pobierz

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Ligia Bartos 25-03-2015 15:18
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 26-02-2015
Ostatnia aktualizacja: Tomasz Kopczyński 03-04-2015 09:07