herb Grudziądza
Logo BIP
Biuletyn Informacji Publicznej
gmina-miasto Grudziądz
Urząd Miejski w Grudziądzu
Logo ePUAP
panorama Grudziądza

ZARZĄDZENIE NR 99/15 w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu miasta za 2014 rok

ZARZĄDZENIE NR 99/15

PREZYDENTA GRUDZIĄDZA

z dnia 30 marca 2015r.

 

w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu miasta za 2014 rok

 

            Na podstawie art.267 ust.1 pkt 1 i 2 oraz ust.3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2013 r. poz.885 z późn.zm.) zarządzam, co następuje:

 

§ 1. Przedstawić Radzie Miejskiej Grudziądza oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Bydgoszczy Zespół w Toruniu sprawozdanie roczne z wykonania budżetu miasta za 2014 rok:

 

1)dochody ogółem:

-plan                                                                502.278.425,00 zł

-wykonanie                                                     505.085.054,52 zł

z tego:

a)dochody bieżące

-plan                                                          428.337.609,00 zł

-wykonanie                                               430.025.752,53 zł

b)dochody majątkowe

-plan                                                            73.940.816,00 zł

-wykonanie                                                 75.059.301,99 zł;

2)wydatki ogółem:

-plan                                                                543.753.327,00 zł

-wykonanie                                                     536.518.180,70 zł

z tego:

a)wydatki bieżące

-plan                                                          404.775.946,00 zł

-wykonanie                                               398.091.878,30 zł

b)wydatki majątkowe

-plan                                                          138.977.381,00 zł

-wykonanie                                               138.426.302,40 zł;

3)deficyt

-plan                                                                - 41.474.902,00 zł

-wykonanie                                                     - 31.433.126,18 zł;

4)przychody

-plan                                                                 98.309.902,00 zł

-wykonanie                                                       98.309.902,15 zł;

5)rozchody

-plan                                                                56.835.000,00 zł

-wykonanie                                                      56.835.000,00 zł.

 

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Miasta.

 

§ 3. Zarządzenie podlega ogłoszeniu w Monitorze Grudziądzkim.

 

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Sylwia Szczęsna 31-03-2015 15:38
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 30-03-2015
Ostatnia aktualizacja: Tomasz Kopczyński 03-04-2015 10:00