herb Grudziądza
Logo BIP
Biuletyn Informacji Publicznej
gmina-miasto Grudziądz
Urząd Miejski w Grudziądzu
Logo ePUAP
panorama Grudziądza

ZARZĄDZENIE NR 100/15 w sprawie wniesienia wkładu rzeczowego do MPGN Sp. z o.o. w Grudziądzu

Zarządzenie Nr 100/2015

Prezydenta Grudziądza

z dnia 30 marca 2015 r.

 

w sprawie wniesienia wkładu rzeczowego do MPGN Sp. z o.o. w Grudziądzu

 

                         

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. Nr 594 z późn. zm.) i § 1 ust.1 uchwały Nr XXIII/44/08 Rady Miejskiej Grudziądza z dnia 30 kwietnia 2008 r. w sprawie określenia zasad wnoszenia wkładów (aportów) przez Prezydenta gminy-miasto Grudziądz zarządzam, co następuje:

 

§ 1. Wnieść do Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Nieruchomościami Spółki z o.o. w Grudziądzu jako wkład niepieniężny nieruchomość gruntową zabudowaną budynkami mieszkalnymi wielorodzinnymi z lokalami o obniżonym standardzie i w złym stanie technicznym, położoną w Grudziądzu przy ul. Lotniczej 15 i 17 w obrębie 85, oznaczoną jako działka nr 98/1 o powierzchni 1.6186 ha, zapisaną w KW nr TO1U/00018873/0, o wartości 1.182.000,00 zł (słownie: jeden milion sto osiemdziesiąt dwa tysiące złotych 00/100). Kwotę 1.182.000,00 zł (słownie: jeden milion sto osiemdziesiąt dwa tysiące złotych 00/100) przeznacza się na objęcie 591 udziałów każdy o wartości 2.000,00 zł (słownie: dwa tysiące złotych 00/100).

 

§ 2. Czynność prawna, o której mowa w § 1 niniejszego zarządzenia nie podlega przepisom ustawy z dnia 11.03.2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054 z późn. zm.) - art. 43 ust.1 pkt 10 ustawy.

 

§ 3. Traci moc Zarządzenie Nr 381/2014 Prezydenta Grudziądza z dnia 12 września 2014 r. w sprawie wniesienia wkładu rzeczowego do MPGN Sp. z o.o. w Grudziądzu.

           

§ 4. Wykonanie zarządzenia powierzam Naczelnikowi Wydziału Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami oraz Kierownikowi Biura Nadzoru Właścicielskiego, każdemu w jego przedmiocie działania.

 

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Rafał Bajko 01-04-2015 12:12
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 30-03-2015
Ostatnia aktualizacja: Tomasz Kopczyński 03-04-2015 10:05