herb Grudziądza
Logo BIP
Biuletyn Informacji Publicznej
gmina-miasto Grudziądz
Urząd Miejski w Grudziądzu
Logo ePUAP
panorama Grudziądza

ZARZĄDZENIE NR 101/15 w sprawie powołania Zespołu w celu opiniowania złożonych ofert pn "Budowa ławeczki z Mikołajem Kopernikiem na Rynku w Grudziądzu"

„ZARZĄDZENIE NR 101/15

PREZYDENTA GRUDZIĄDZA

z dnia 30 marca 2015 r.”

 

w sprawie powołania Zespołu w celu opiniowania złożonych ofert pn. „Budowa ławeczki z Mikołajem Kopernikiem na Rynku w Grudziądzu”

 

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) zarządzam, co następuje:

§ 1. W celu opiniowania złożonych ofert pn. „ Budowa ławeczki z Mikołajem Kopernikiem na Rynku w Grudziądzu”, powołuję zespół w składzie:

  1.  Marek Sikora – Wiceprezydent Miasta – Przewodniczący Zespołu,
  2.  Anna Dekarczyk – Czajka – Architekt Miejski – Wiceprzewodniczący Zespołu,
  3.  Izabela Fijałkowska – Miejski Konserwator Zabytków – Sekretarz Zespołu,
  4.  Krzysztof Jęcki – Inspektor w Wojewódzkim Urzędzie Ochrony Zabytków  w Toruniu – Członek Zespołu,
  5.  Tadeusz Cernecki – Przedstawiciel Klubu Seniora Regionalisty w Grudziądzu – Członek Zespołu,
  6.  Sebastian Soberski – Prezes Polskiego Towarzystwa Miłośników Astronomii o. Grudziądz – Członek Zespołu,
  7.  Emilia Markot – Przedstawiciel Muzeum w Grudziądzu – Członek Zespołu,
  8.  Grzegorz Cyrankowski – Podinspektor w Wydziale Inwestycji i Remontów Urzędu Miejskiego w Grudziądzu – Członek Zespołu,

§ 2. W terminie do 30 kwietnia 2015 roku, Zespół przedstawi Prezydentowi Grudziądza sprawozdanie z przebiegu obrad dot. wyboru oferty.

§ 3. Wykonanie Zarządzenia powierzam Naczelnikowi Wydziału Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska Urzędu Miejskiego w Grudziądzu.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Agnieszka Schulz 09-04-2015 15:21
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 30-03-2015
Ostatnia aktualizacja: Tomasz Kopczyński 13-04-2015 12:30