herb Grudziądza
Logo BIP
Biuletyn Informacji Publicznej
gmina-miasto Grudziądz
Urząd Miejski w Grudziądzu
Logo ePUAP
panorama Grudziądza

ZARZĄDZENIE NR 114/15 w sprawie nabycia na rzecz gminy – miasto Grudziądz nieruchomości położonej w Grudziądzu przy ulicy Ludwika Waryńskiego 32-36

ZARZĄDZENIE Nr 114/15

PREZYDENTA GRUDZIĄDZA

       z dnia 15 kwietnia 2015 r.      

 

 

w sprawie nabycia  na  rzecz  gminy –  miasto Grudziądz nieruchomości położonej  w Grudziądzu  przy ulicy Ludwika Waryńskiego 32-36

 

 

       Na podstawie § 1 ust. 1 Uchwały Nr LI/889/98 Rady Miejskiej Grudziądza z dnia 22 kwietnia 1998 r.  w sprawie określenia zasad zbycia i nabycia nieruchomości gruntowych (Monitor Grudziądzki Nr 4, poz. 896)  oraz  art. 25 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r.  o gospodarce nieruchomościami (Dz. U.  z  2014 r., poz. 518 z późn. zm.) zarządzam, co następuje :

 

           § 1. Nabycie na rzecz gminy – miasto Grudziądz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 12/35 o powierzchni 0,1198 ha i działka nr 12/36 o powierzchni 0,2551 ha, obręb 63, wraz z własnością części stanowiącego odrębną nieruchomość budynku – magazynowo-administracyjnego położonych w Grudziądzu przy ul. Ludwika Waryńskiego 32/36, zapisanych w księdze wieczystej nr KW TO1U/00037519/0 oraz udziału wynoszącego po 26/1.000 części w prawie użytkowania wieczystego nieruchomości położonych w Grudziądzu przy ul. Waryńskiego, stanowiących drogi dojazdowe do wskazanej nieruchomości zabudowanej, oznaczonych w ewidencji gruntów jako działki: nr 2/10, nr 2/13 i nr 2/14, obręb 67, KW TO1U/00036595/9;  nr 9/11, obręb 63, KW TO1U/00036594/2;  nr 12/17, nr 12/19, nr 12/22, nr 12/24 i nr 12/26, obręb 63, KW TO1U/00036597/3; nr 10/16,  nr 10/20 oraz nr  10/9, obręb 63, KW TO1U/00036596/6.

 

           § 2. Cena nabycia praw do nieruchomości określonych w § 1 została   uzgodniona z użytkownikiem wieczystym gruntów i właścicielem budynku w drodze negocjacji.

 

            § 3. Wykonanie Zarządzenia powierzam Naczelnikowi Wydziału Geodezji  i Gospodarki Nieruchomościami.

 

             § 4.  Zarządzenie podlega publikacji w Monitorze Grudziądzkim.

 

            § 5.  Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

 

 

 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Dorota Kozyrska 16-04-2015 10:41
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 15-04-2015
Ostatnia aktualizacja: Tomasz Kopczyński 20-04-2015 12:34