herb Grudziądza
Logo BIP
Biuletyn Informacji Publicznej
gmina-miasto Grudziądz
Urząd Miejski w Grudziądzu
Logo ePUAP
panorama Grudziądza

Lista dokumentów

Nazwa dokumentu / katalogu Data aktualizacji
dokument ZARZĄDZENIE NR 142/15 w sprawie oddania w dzierżawę, w drodze bezprzetargowej nieruchomości położonej w Grudziądzu przy ul. Wodnej, z przeznaczeniem pod utworzenie letniego punktu sprzedaży lodów, kawy i napojów oraz sporządzenie wykazu nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę 2015-05-14 09:14
dokument ZARZĄDZENIE NR 141/15 w sprawie oddania w dzierżawę, w drodze bezprzetargowej, nieruchomości położonej w Grudziądzu przy ulicy Kunickiego 29, zabudowanej domem jednorodzinnym oraz sporządzenie wykazu nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę 2015-05-14 09:08
dokument ZARZĄDZENIE NR 140/15 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2014 rok instytucji kultury – Biblioteki Miejskiej im. W. Kulerskiego w Grudziądzu 2015-06-02 14:20
dokument ZARZĄDZENIE NR 139/15 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2014 rok instytucji kultury – Centrum Kultury Teatr w Grudziądzu 2015-06-02 14:19
dokument ZARZĄDZENIE NR 138/15 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2014 rok instytucji kultury – Muzeum im. ks. dr. Wł. Łęgi w Grudziądzu 2015-06-02 14:19
dokument ZARZĄDZENIE NR 137/15 w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu turystyki i krajoznawstwa 2015-05-14 08:59
dokument ZARZĄDZENIE NR 136/15 zmieniające Uchwałę Rady Miejskiej Grudziądza w sprawie uchwalenia budżetu na 2015 rok 2015-05-14 08:58
dokument ZARZĄDZENIE NR 135/15 w sprawie oddania w dzierżawę, w drodze bezprzetargowej nieruchomości położonej w Grudziądzu przy ulicy Marcinkowskiego 5, przeznaczonej pod ogródek przydomowy oraz sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę 2015-05-14 08:56
dokument ZARZĄDZENIE NR 134/15 w sprawie powołania komisji ds. stypendiów sportowych w celu wydania oponii na temat wniosków o stypendium 2015-05-14 08:55
dokument ZARZĄDZENIE NR 133/15 w sprawie cofnięcia upoważnienia do wydawania decyzji i postanowień administracyjnych oraz zaświadczeń w zakresie zadań wykonywanych przez Powiatowy Urząd Pracy w Grudziądzu. 2015-05-14 08:54
dokument ZARZĄDZENIE NR 132/15 w sprawie cofnięcia upoważnienia do wydawania decyzji i postanowień administracyjnych oraz zaświadczeń w zakresie zadań wykonywanych przez Powiatowy Urząd Pracy w Grudziądzu. 2015-05-14 08:53
dokument ZARZĄDZENIE NR 131/15 w sprawie oddania w dzierżawę, w drodze bezprzetargowej, nieruchomości położonej w Grudziądzu przy ulicy Fortecznej 15, zagospodarowanej ogródkami przydomowymi oraz sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę 2015-05-14 08:48
dokument ZARZĄDZENIE NR 130/15 zmieniające zarządzenie w sprawie realizowania przedsięwzięć przez gminne jednostki organizacyjne 2015-05-14 08:45
dokument ZARZĄDZENIE NR 129/15 w sprawie oddania w dzierżawę, w drodze bezprzetargowej, nieruchomości położonej w Grudziądzu przy ulicy Gierymskiego, zabudowanej garażem blaszanym oraz sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę 2015-05-14 08:44
dokument ZARZĄDZENIE NR 128/15 w sprawie powołania komisji konkursowej w celu opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego z zakresu turystyki i krajoznawstwa 2015-05-14 08:43
dokument ZARZĄDZENIE NR 127/15 w sprawie wyrażenia zgody na wykreślenie prawa odkupu nieruchomości 2015-05-14 08:42
dokument ZARZĄDZENIE NR 126/15 zmieniające zarządzenie w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych 2015-05-14 08:40
dokument ZARZĄDZENIE NR 125/15 w sprawie wprowadzenia w Urzędzie Miejskim w Grudziądzu procedur w zakresie wymiaru podatków, kontroli podatkowej, poboru, ewidencji, windykacji i egzekucji dochodów publicznoprawnych i cywilnoprawnych 2015-05-14 08:38
dokument ZARZĄDZENIE NR 124/15 zmieniające Uchwałę Rady Miejskiej Grudziądza w sprawie uchwalenia budżetu na 2015 rok 2015-05-14 08:36
dokument ZARZĄDZENIE NR 123/15 zmieniające zarządzenie w sprawie udzielenia upoważnień do wykonywania czynności określonych w ustawie o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej 2015-05-14 08:35
dokument ZARZĄDZENIE NR 122/15 w sprawie oddania w dzierżawę, w drodze bezprzetargowej, nieruchomości położonej w Grudziądzu przy ulicy Hoffmanna przeznaczonej pod ogródek przydomowy oraz sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę 2015-05-14 08:34
dokument ZARZĄDZENIE NR 121/15 w sprawie oddania w dzierżawę, w drodze bezprzetargowej, nieruchomości położonej w Grudziądzu przy ulicy Fortecznej zabudowanej trzema pomieszczeniami gospodarczymi oraz sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę 2015-05-14 08:31
dokument ZARZĄDZENIE NR 120/15 w sprawie: upoważnienia do dysponowania pojazdami, które postanowieniem sądu stały się własnością Powiatu Grodzkiego Grudziądz. 2015-05-14 09:56
dokument ZARZĄDZENIE NR 119/15 w sprawie oddania w dzierżawę, w drodze bezprzetargowej, nieruchomości położonej w Grudziądzu przy ulicy Nadgórnej, zabudowanej garażem blaszanym oraz sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę 2015-05-14 08:29
dokument ZARZĄDZENIE NR 118/15 w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych 2015-05-14 08:28
dokument ZARZĄDZENIE NR 117/15 w sprawie powołania składu oraz ustalenia Regulaminu Miejskiej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej w Grudziądzu 2015-05-13 11:24
dokument ZARZĄDZENIE NR 116/15 zmieniające zarządzenie w sprawie sposobu zapłaty należności z tytułu ceny sprzedaży nieruchomości położonej przy ulicy Droga Kurpiowska 2015-04-20 12:42
dokument ZARZĄDZENIE NR 115/15 w sprawie utworzenia, organizacji i zasad działania Punktu Potwierdzającego Profile Zaufane ePUAP w Urzędzie Miejskim w Grudziądzu 2015-05-14 08:25
dokument ZARZĄDZENIE NR 114/15 w sprawie nabycia na rzecz gminy – miasto Grudziądz nieruchomości położonej w Grudziądzu przy ulicy Ludwika Waryńskiego 32-36 2015-04-20 12:34
dokument ZARZĄDZENIE NR 113/15 zmieniające zarządzenie w sprawie powołania członków Powiatowej Rady Rynku Pracy 2015-05-13 11:02
dokument ZARZĄDZENIE NR 112/15 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu wypoczynku dzieci i młodzieży 2015-04-20 12:37
dokument ZARZĄDZENIE NR 111/15 w sprawie nabycia na rzecz Miasta Grudziądz na prawach powiatu prawa własności nieruchomości gruntowej położonej w Grudziądzu przy ulicy Paderewskiego 2015-05-13 11:01
dokument ZARZĄDZENIE NR 110/15 w sprawie niewykonania prawa pierwokupu nieruchomości położonej na terenie gminy - miasto Grudziądz 2015-04-20 12:32
dokument ZARZĄDZENIE NR 109/15 w sprawie nabycia na rzecz gminy – miasto Grudziądz prawa własności nieruchomości położonej w Grudziądzu przy ul. Jaśminowej 2015-05-13 11:00
dokument ZARZĄDZENIE NR 108/15 zmieniające zarządzenie w sprawie powołania zespołu interdyscyplinarnego w Grudziądzu 2015-04-13 12:34
dokument ZARZĄDZENIE NR 107/15 w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości stanowiących własność gminy – miasto Grudziądz przeznaczonych do zbycia 2015-04-13 12:34
dokument ZARZĄDZENIE NR 106/15 w sprawie przeznaczenia do zbycia nieruchomości stanowiącej własność gminy – miasto Grudziądz 2015-04-13 12:32
dokument ZARZĄDZENIE NR 105/15 w sprawie oddania w dzierżawę, w drodze bezprzetargowej, nieruchomości położonej w Grudziądzu przy ulicy Śniadeckich, zabudowanej garażem blaszanym oraz sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę 2015-04-13 12:31