herb Grudziądza
Logo BIP
Biuletyn Informacji Publicznej
gmina-miasto Grudziądz
Urząd Miejski w Grudziądzu
Logo ePUAP
panorama Grudziądza

ZARZĄDZENIE NR 102/15 w sprawie powołania komisji do likwidacji druków ścisłego zarachowania w Wydziale Spraw Obywatelskich

ZARZĄDZENIE NR 102/15

PREZYDENTA GRUDZIĄDZA

z dnia 30 marca 2015 r.

 

w sprawie powołania komisji do likwidacji druków ścisłego zarachowania w Wydziale Spraw Obywatelskich

 

     Na podstawie art. 33 ust. 1, ust. 3 ust. 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późn. zm.) zarządzam co następuje:

 

     § 1.  Powołuję Komisję do likwidacji druków ścisłego zarachowania wykorzystywanych na potrzeby wydawania dowodów osobistych w Wydziale Spraw Obywatelskich, zwaną dalej Komisją.

 

     § 2.  Zadania Komisji obejmują:

  1. dokonanie spisu z natury formularzy do wydawania dowodów osobistych,
  2. przeprowadzenie fizycznej likwidacji druków, o których mowa w pkt 1,
  3. sporządzenie protokołu z wykonanych czynności i przedłożenie go Naczelnikowi Wydziału Spraw Obywatelskich do zatwierdzenia.

 

     § 3.  W skład Komisji wchodzą:

  1. Tatiana Kasprzyk - podinspektor Wydziału Spraw Obywatelskich- przewodniczący,
  2. Maria Szeligowska - podinspektor Wydziału Spraw Obywatelskich - członek,
  3. Katarzyna Imiela - podinspektor Wydziału Spraw Obywatelskich – członek.

 

     § 4.  Pracami Komisji kieruje jej przewodniczący, który w granicach określonych zakresem działania Komisji ma prawo wydawania jej członkom wiążących poleceń oraz podziału zadań. 

 

     § 5.  Wykonanie zarządzenia powierzam Naczelnikowi Wydziału Spraw Obywatelskich.

 

     § 6.  Komisja zobowiązana jest do wykonania zadania w nieprzekraczalnym terminie do dnia 8 kwietnia 2015 roku.

 

     § 7.  Przewodniczący Komisji przekazuje w terminie do dnia 13 kwietnia 2015 roku do Wydziału Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy protokół oraz plik Excel zawierający wykaz wszystkich druków ścisłego zarachowania.

 

     § 8. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Tomasz Kopczyński 20-04-2015 12:27
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 30-03-2015
Ostatnia aktualizacja: Tomasz Kopczyński 20-04-2015 12:30