herb Grudziądza
Logo BIP
Biuletyn Informacji Publicznej
gmina-miasto Grudziądz
Urząd Miejski w Grudziądzu
Logo ePUAP
panorama Grudziądza

ZARZĄDZENIE NR 111/15 w sprawie nabycia na rzecz Miasta Grudziądz na prawach powiatu prawa własności nieruchomości gruntowej położonej w Grudziądzu przy ulicy Paderewskiego

ZARZĄDZENIE Nr 111/15

PREZYDENTA GRUDZIĄDZA

         z dnia 09 kwietnia 2015 r.      

 

 

w sprawie nabycia  na  rzecz Miasta Grudziądz na prawach powiatu prawa własności nieruchomości gruntowej położonej w Grudziądzu  przy ulicy Paderewskiego

 

 

       Na podstawie § 1 ust. 1 Uchwały Nr LI/889/98 Rady Miejskiej Grudziądza z dnia 22 kwietnia 1998 r.  w sprawie określenia zasad zbycia i nabycia nieruchomości gruntowych (Monitor Grudziądzki Nr 4, poz. 896)  oraz  art. 25 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r.  o gospodarce nieruchomościami (Dz. U.  z  2014 r., poz. 518 z późn. zm.) zarządzam, co następuje :

 

           § 1. Nabycie na rzecz Miasta Grudziądz na prawach powiatu nieruchomości gruntowej położonej w Grudziądzu przy ulicy Paderewskiego, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 40/1 o powierzchni 0,0104 ha, zapisanej w księdze wieczystej  o oznaczeniu KW nr TO1U/00055904/8.

 

           § 2. Cena nabycia prawa własności nieruchomości określonej w § 1 została uzgodniona z właścicielem w drodze negocjacji.

 

            § 3. Wykonanie Zarządzenia powierzam Naczelnikowi Wydziału Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami.

 

             § 4.  Zarządzenie podlega publikacji w Monitorze Grudziądzkim.

 

             § 5.  Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

 

 

 

 

 

 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Dorota Kozyrska 27-04-2015 15:05
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 09-04-2015
Ostatnia aktualizacja: Tomasz Kopczyński 13-05-2015 11:01