herb Grudziądza
Logo BIP
Biuletyn Informacji Publicznej
gmina-miasto Grudziądz
Urząd Miejski w Grudziądzu
Logo ePUAP
panorama Grudziądza

ZARZĄDZENIE NR 125/15 w sprawie wprowadzenia w Urzędzie Miejskim w Grudziądzu procedur w zakresie wymiaru podatków, kontroli podatkowej, poboru, ewidencji, windykacji i egzekucji dochodów publicznoprawnych i cywilnoprawnych

ZARZĄDZENIE NR 125/15

PREZYDENTA GRUDZIĄDZA

z dnia 23 kwietnia 2015 r.

 

w sprawie wprowadzenia w Urzędzie Miejskim w Grudziądzu procedur w zakresie wymiaru podatków, kontroli podatkowej, poboru, ewidencji, windykacji i egzekucji dochodów publicznoprawnych i cywilnoprawnych

 

Na podstawie art. 68 i art. 69 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. 2013 r. poz. 885 z późn. zm.) zarządzam, co następuje:

§ 1. Wprowadzam do użytku wewnętrznego procedury określające tryb postępowania przy wymiarze podatków, kontroli podatkowej, poborze, ewidencji, windykacji i egzekucji dochodów publicznoprawnych i cywilnoprawnych w Urzędzie Miejskim w Grudziądzu:

  1. procedurę wymiaru podatków i opłat lokalnych stanowiącą załącznik nr 1;

  2. procedurę przeprowadzania kontroli podatkowej stanowiącą załącznik nr 2;

  3. procedurę poboru i windykacji podatków i opłat lokalnych stanowiącą załącznik nr 3;

  4. procedurę poboru, ewidencji i windykacji opłaty z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi stanowiącą załącznik nr 4;

  5. procedurę poboru, ewidencji i windykacji dochodów niepodatkowych o charakterze publicznoprawnym stanowiącą załącznik nr 5;

  6. procedurę poboru, ewidencji i windykacji dochodów o charakterze cywilnoprawnym stanowiącą załącznik nr 6;

  7. procedurę określającą zasady prowadzenia egzekucji administracyjnej stanowiącą załącznik nr 7.

§ 2. Zobowiązuję wszystkich pracowników właściwych merytorycznie z tytułu powierzonych im obowiązków do zapoznania się z wymienionymi w § 1 procedurami
i przestrzegania zawartych w nich postanowień.

§ 3. Wykonanie Zarządzenia powierzam Naczelnikowi Wydziału Finansowego.

§ 4. Tracą moc Zarządzenie Nr 194/09 Prezydenta Grudziądza z dnia 21 maja 2009 r.
w sprawie wprowadzenia instrukcji egzekucji administracyjnej w Urzędzie Miejskim
w Grudziądzu, Zarządzenie Nr 498/10 Prezydenta Grudziądza z dnia 30 grudnia 2010 r.
w sprawie wprowadzenia procedur w zakresie wymiaru, windykacji i poboru podatków i opłat lokalnych w Urzędzie Miejskim w Grudziądzu oraz Zarządzenie Nr 4/14 Prezydenta Grudziądza
z dnia 7 stycznia 2014 r. w sprawie wprowadzenia procedury przeprowadzania kontroli podatkowej.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 4 maja 2015 r.

Załączniki do pobrania

Pobierz Rozpakuj
Pobierz spakowane pliki Rozpakuj pliki i pobierz

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Anna Goralewska 29-04-2015 08:19
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 23-04-2015
Ostatnia aktualizacja: Tomasz Kopczyński 14-05-2015 08:38