herb Grudziądza
Logo BIP
Biuletyn Informacji Publicznej
gmina-miasto Grudziądz
Urząd Miejski w Grudziądzu
Logo ePUAP
panorama Grudziądza

ZARZĄDZENIE NR 134/15 w sprawie powołania komisji ds. stypendiów sportowych w celu wydania oponii na temat wniosków o stypendium

ZARZĄDZENIE NR 134/15
PREZYDENTA GRUDZIĄDZA
z dnia 29 kwietnia 2015 r.

 

w sprawie powołania komisji ds. stypendiów sportowych w celu wydania opinii na temat wniosków o stypendium

 

Na podstawie § 6 uchwały nr LVIII/102/10 Rady Miejskiej Grudziądza z dnia
27 października 2010 r. w sprawie określenia szczegółowych zasad, trybu przyznawania
i pozbawiania oraz rodzajów i wysokości stypendiów sportowych, nagród i wyróżnień
za osiągnięte wyniki sportowe lub działalność sportową (Dz. Urz. Woj. Kuj. - Pom. Nr 182, poz. 2404 z późn. zm.) zarządzam, co następuje:

§ 1. Powołuję komisję ds. stypendiów sportowych w składzie:

  1. Kinga Bączkowska – Kierownik Referatu Sportu – przewodnicząca komisji;
  2. Łukasz Froncek – referent Wydziału Kultury, Sportu i Promocji – członek komisji;
  3. Andrzej Mioduszewski – przewodniczący Komisji Sportu Rady Miejskiej Grudziądza – członek komisji.

§ 2. Do zadań komisji konkursowej należy w szczególności:

  1. dokonanie formalnej i merytorycznej oceny wniosków;
  2. przedłożenie opinii Prezydentowi Grudziądza.

§ 3.1. Posiedzenie komisji konkursowej odbędzie się w dniu 29.04.2015 r. w Urzędzie Miejskim w Grudziądzu.

       2.  Komisja ulegnie rozwiązaniu w momencie wypłaty ostatniej transzy stypendium.

§ 4. Wykonanie Zarządzenia powierzam Naczelnikowi Wydziału Kultury, Sportu i Promocji.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Łukasz Froncek 29-04-2015 12:11
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 29-04-2015
Ostatnia aktualizacja: Tomasz Kopczyński 14-05-2015 08:55