herb Grudziądza
Logo BIP
Biuletyn Informacji Publicznej
gmina-miasto Grudziądz
Urząd Miejski w Grudziądzu
Logo ePUAP
panorama Grudziądza

ZARZĄDZENIE NR 123/15 zmieniające zarządzenie w sprawie udzielenia upoważnień do wykonywania czynności określonych w ustawie o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej

ZARZĄDZENIE NR 123/15

PREZYDENTA GRUDZIĄDZA

z dnia 22 kwietnia 2015r.

 

 

zmieniające zarządzenie w sprawie udzielenia upoważnień do wykonywania czynności określonych w ustawie o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej

 

Na podstawie art. 95, art. 178 i art. 182 ust. 3 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2015r. poz. 332), § 2 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 22 grudnia 2011 r.
w sprawie instytucjonalnej pieczy zastępczej (Dz. U. Nr 292, poz. 1720),  w związku z art. 92 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2013r. poz. 595 z późn. zm.)  zarządzam, co następuje:

 

§ 1. W Zarządzeniu Nr 76/12 Prezydenta Grudziądza z dnia 22 lutego 2012r. w sprawie udzielenia upoważnień do wykonywania czynności określonych w ustawie o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej po § 1 dodaje się § 1a w brzmieniu:

„§ 1a. Upoważniam Panią Katarzynę Kminikowską - Kierownika Działu Pieczy Zastępczej Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie do:

1) prowadzenia postępowań i wydawania decyzji w indywidualnych sprawach z zakresu pieczy zastępczej;

2) dokonywania czynności techniczno-administracyjnych związanych z wykonywaniem ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2015r. poz. 332) oraz rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 22 grudnia 2011 r. w sprawie instytucjonalnej pieczy zastępczej (Dz. U. Nr 292, poz. 1720)  w sprawach kierowania dzieci do placówek opiekuńczo-wychowawczych.”

§ 2. Wykonanie Zarządzenia powierzam Dyrektorowi Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Ligia Bartos 11-05-2015 11:52
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 22-04-2015
Ostatnia aktualizacja: Tomasz Kopczyński 14-05-2015 08:35