herb Grudziądza
Logo BIP
Biuletyn Informacji Publicznej
gmina-miasto Grudziądz
Urząd Miejski w Grudziądzu
Logo ePUAP
panorama Grudziądza

ZARZĄDZENIE NR 115/15 w sprawie utworzenia, organizacji i zasad działania Punktu Potwierdzającego Profile Zaufane ePUAP w Urzędzie Miejskim w Grudziądzu

ZARZĄDZENIE NR 115/15

PREZYDENTA GRUDZIĄDZA

z dnia 15 kwietnia 2015 roku

 

w sprawie utworzenia, organizacji i zasad działania Punktu Potwierdzającego
Profile Zaufane ePUAP w Urzędzie Miejskim w Grudziądzu

           

Na podstawie art. 33 ust 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. póz. 594 z późn. zm.), § 4 ust. l Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 5 czerwca 2014 r. w sprawie zasad potwierdzania, przedłużania ważności, wykorzystania i unieważniania profilu zaufanego elektronicznej platformy usług administracji publicznej (Dz.U. 2014 poz. 778) oraz §5 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 21 kwietnia 2011 r. w sprawie szczegółowych warunków organizacyjnych i technicznych, które powinien spełniać system teleinformatyczny służący do identyfikacji użytkowników (Dz. U. Nr 93, poz.45) zarządzam, co następuje:

 

§ 1. Tworzy się w Urzędzie Miejskim w Grudziądzu Punkt Potwierdzający Profile Zaufane elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej (ePUAP), zwany dalej Punktem Potwierdzającym.

§ 2.1. Sposób organizacji i zasady działania Punktu Potwierdzającego określa "Procedura funkcjonowania Punktu Potwierdzającego Profile Zaufane w Urzędzie Miejskim w Grudziądzu", stanowiąca załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 3.1. Do obsługi Punktu Potwierdzającego wyznacza się Wydział Organizacyjny Urzędu Miejskiego w Grudziądzu.

2. Do koordynowania i monitorowania zadań realizowanych w Punkcie Potwierdzającym wyznacza się Sekretarza Miasta.

§ 4. Wykonanie zarządzenia powierza się Sekretarzowi Miasta.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania, z mocą obowiązującą od dnia wyrażenia zgody przez ministra właściwego do spraw informatyzacji na utworzenie Punktu Potwierdzającego Profile Zaufane ePUAP w Urzędzie Miejskim w Grudziądzu.

Załączniki do pobrania

Pobierz Rozpakuj
Pobierz spakowane pliki Rozpakuj pliki i pobierz

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Magdalena Gaca 13-05-2015 11:26
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 15-04-2015
Ostatnia aktualizacja: Tomasz Kopczyński 14-05-2015 08:25