herb Grudziądza
Logo BIP
Biuletyn Informacji Publicznej
gmina-miasto Grudziądz
Urząd Miejski w Grudziądzu
Logo ePUAP
panorama Grudziądza

Lista dokumentów

Nazwa dokumentu / katalogu Data aktualizacji
dokument ZARZĄDZENIE NR 281/15 w sprawie ustalania rabatów dla przedsiębiorców prowadzących sprzedaż biletów komunikacji miejskiej za pomocą biletomatów oraz telefonów komórkowych w Grudziądzu. 2015-09-02 08:57
dokument ZARZĄDZENIE NR 280/15 zmieniające zarządzenie w sprawie kontroli Regionalnego Szpitala Specjalistycznego im. dr. Władysława Biegańskiego z siedzibą w Grudziądzu 2015-09-17 12:39
dokument ZARZĄDZENIE NR 279/15 zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia dokumentacji przyjętych zasad (polityki) rachunkowości dla Urzędu Miejskiego w Grudziądzu 2015-09-02 08:51
dokument ZARZĄDZENIE NR 278/15 w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej 2015-09-01 14:14
dokument ZARZĄDZENIE NR 277/15 w sprawie niewykonania prawa pierwokupu nieruchomości położonej na terenie gminy - miasto Grudziądz 2015-09-01 14:14
dokument ZARZĄDZENIE NR 276/15 w sprawie oddania w dzierżawę w drodze bezprzetargowej części nieruchomości płożonej w Białym Borze, gmina Grudziądz, zabudowanej budynkiem magazynowo - produkcyjnym wraz z częścią przyległego do niego terenu z przeznaczeniem na prowadzenie działalności gospodarczej oraz sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę 2015-09-01 14:13
dokument ZARZĄDZENIE NR 275/15 w sprawie oddania w dzierżawę, w drodze bezprzetargowej części nieruchomości położonej w Grudziądzu przy ulicy Legionów oraz sporządzenie wykazu nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę 2015-09-01 14:11
dokument ZARZĄDZENIE NR 274/15 w sprawie oddania w dzierżawę, w drodze bezprzetargowej nieruchomości położonej w Grudziądzu przy ulicy Ignacego Paderewskiego oraz sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę 2015-09-01 14:10
dokument ZARZĄDZENIE NR 273/15 w sprawie powołania komisji konkursowej w celu opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej 2015-09-01 14:08
dokument ZARZĄDZENIE NR 272/15 w sprawie niewykonania prawa pierwokupu nieruchomości położonej na terenie gminy - miasto Grudziądz 2015-09-01 14:06
dokument ZARZĄDZENIE NR 271/15 zmieniające Uchwałę Rady Miejskiej Grudziądza w sprawie uchwalenia budżetu na 2015 rok 2015-09-01 14:05
dokument ZARZĄDZENIE NR 270/15 w sprawie zasad gospodarowania składnikami rzeczowymi majątku ruchomego będącymi w dyspozycji Urzędu Miejskiego i jednostek organizacyjnych gminy-miasto Grudziądz 2015-09-01 14:04
dokument ZARZĄDZENIE NR 269/15 w sprawie oddania w dzierżawę, w drodze bezprzetargowej, nieruchomości położonej w Grudziądzu przy ulicy Kruczkowskiego, zabudowanej garażem blaszanym oraz sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę 2015-07-23 12:35
dokument ZARZĄDZENIE NR 268/15 w sprawie udzielenia bonifikaty od ceny sprzedaży lokalu mieszkalnego nr 23 mieszczącego się w budynku położonym w Grudziądzu przy ul. Batorego 16. 2015-07-23 12:32
dokument ZARZĄDZENIE NR 267/15 w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu na stopień nauczyciela mianowanego 2015-07-23 12:31
dokument ZARZĄDZENIE NR 266/15 w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu na stopień nauczyciela mianowanego 2015-07-23 12:31
dokument ZARZĄDZENIE NR 265/15 w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu na stopień nauczyciela mianowanego 2015-07-23 12:30
dokument ZARZĄDZENIE NR 264/15 w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu na stopień nauczyciela mianowanego 2015-07-23 09:55
dokument ZARZĄDZENIE NR 263/15 w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu na stopień nauczyciela mianowanego 2015-07-23 09:54
dokument ZARZĄDZENIE NR 262/15 w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu na stopień nauczyciela mianowanego 2015-07-23 09:33
dokument ZARZĄDZENIE NR 261/15 w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu na stopień nauczyciela mianowanego 2015-07-23 09:32
dokument ZARZĄDZENIE NR 260/15 w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu na stopień nauczyciela mianowanego 2015-07-23 09:32
dokument ZARZĄDZENIE NR 259/15 w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu na stopień nauczyciela mianowanego 2015-07-23 09:32
dokument ZARZĄDZENIE NR 258/15 w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu na stopień nauczyciela mianowanego 2015-07-23 08:52
dokument ZARZĄDZENIE NR 257/15 w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu na stopień nauczyciela mianowanego 2015-07-23 08:51
dokument ZARZĄDZENIE NR 256/15 w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu na stopień nauczyciela mianowanego 2015-07-23 08:51
dokument ZARZĄDZENIE NR 255/15 w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu na stopień nauczyciela mianowanego 2015-07-23 08:50
dokument ZARZĄDZENIE NR 254/15 w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu na stopień nauczyciela mianowanego 2015-07-23 08:21
dokument ZARZĄDZENIE NR 253/15 w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu na stopień nauczyciela mianowanego 2015-07-23 08:21
dokument ZARZĄDZENIE NR 252/15 w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu na stopień nauczyciela mianowanego 2015-07-23 08:20
dokument ZARZĄDZENIE NR 251/15 w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu na stopień nauczyciela mianowanego 2015-07-23 08:20
dokument ZARZĄDZENIE NR 250/15 w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu na stopień nauczyciela mianowanego 2015-07-23 08:10
dokument ZARZĄDZENIE NR 249/15 w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu na stopień nauczyciela mianowanego 2015-07-23 08:09
dokument ZARZĄDZENIE NR 248/15 w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu na stopień nauczyciela mianowanego 2015-07-23 08:08
dokument ZARZĄDZENIE NR 247/15 w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu na stopień nauczyciela mianowanego 2015-07-23 08:07
dokument ZARZĄDZENIE NR 246/15 w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu na stopień nauczyciela mianowanego 2015-07-23 08:06
dokument ZARZĄDZENIE NR 245/15 w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu na stopień nauczyciela mianowanego 2015-07-23 07:57
dokument ZARZĄDZENIE NR 244/15 w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu na stopień nauczyciela mianowanego 2015-07-23 07:55
dokument ZARZĄDZENIE NR 243/15 ANULOWANO 2015-07-23 07:54
dokument ZARZĄDZENIE NR 242/15 w sprawie kontroli Regionalnego Szpitala Specjalistycznego im. dr. Władysława Biegańskiego z siedzibą w Grudziądzu 2015-07-30 09:42
dokument ZARZĄDZENIE NR 241/15 w sprawie powołania do składu orzekającego Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Grudziądzu Pana Tomasza Sachy 2015-09-01 14:04
dokument ZARZĄDZENIE NR 240/15 w sprawie kontroli Regionalnego Szpitala Specjalistycznego im. dr. Władysława Biegańskiego z siedzibą w Grudziądzu 2015-07-30 09:41
dokument ZARZĄDZENIE NR 239/15 w sprawie oddania w dzierżawę w drodze bezprzetargowej części nieruchomości położonej w Grudziądzu przy ulicy Szosa Toruńska oraz sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę 2015-07-23 07:52
dokument ZARZĄDZENIE NR 238/15 w sprawie przeznaczenia do zbycia nieruchomości stanowiącej własność gminy – miasto Grudziądz 2015-07-23 07:50
dokument ZARZĄDZENIE NR 237/15 w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości stanowiących własność gminy – miasto Grudziądz przeznaczonych do zbycia 2015-07-23 07:49
dokument ZARZĄDZENIE NR 236/15 w sprawie oddania w dzierżawę, w drodze bezprzetargowej nieruchomości położonej w Grudziądzu przy ul. Al. 23 Stycznia, z przeznaczeniem pod sezonową sprzedaż okularów słonecznych 2015-07-23 07:34
dokument ZARZĄDZENIE NR 235/15 w sprawie oddania w dzierżawę, w drodze bezprzetargowej lokalu niemieszkalnego nr 5, znajdującego się w budynku przy ul. Sikorskiego 18 w Grudziądzu, z przeznaczeniem na cele biurowe 2015-07-23 07:32
dokument ZARZĄDZENIE NR 234/15 w sprawie oddania w dzierżawę, w drodze bezprzetargowej nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa, położonej w Grudziądzu przy ulicy Skowronkowej oraz sporządzenie wykazu nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę 2015-07-07 07:25
dokument ZARZĄDZENIE NR 233/15 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej 2015-07-07 07:23
dokument ZARZĄDZENIE NR 232/15 w sprawie Regulaminu przyznawania, wydawania i korzystania z Grudziądzkiej Karty Dużej Rodziny 2015-07-07 07:22