herb Grudziądza
Logo BIP
Biuletyn Informacji Publicznej
gmina-miasto Grudziądz
Urząd Miejski w Grudziądzu
Logo ePUAP
panorama Grudziądza

ZARZĄDZENIE NR 282/15 zmieniajace zarządzenie w sprawie przyznania stypendiów sportowych

ZARZĄDZENIE NR 282/15
PREZYDENTA GRUDZIĄDZA
z dnia 03 sierpnia 2015 r.

zmieniające zarządzenie w sprawie przyznania stypendiów sportowych

Na podstawie § 6 uchwały nr LVIII/102/10 Rady Miejskiej Grudziądza z dnia 27 października 2010 r. w sprawie określenia szczegółowych zasad, trybu przyznawania i pozbawiania oraz rodzajów i wysokości stypendiów sportowych, nagród
i wyróżnień za osiągnięte wyniki sportowe lub działalność sportową (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. Nr 182, poz. 2404 z późn. zm.) zarządzam, co następuje:

§ 1. W Zarządzeniu Nr 144/15 Prezydenta Grudziądza z 4 maja 2015 r. wprowadza się następujące zmiany:

  1. w tabeli stanowiącej załącznik do Zarządzenia w pkt 34:
  1. kolumna ”Wysokość stypendium (w zł)” otrzymuje brzmienie: „1.080,00”,
  2. kolumna „Wysokość pojedynczych miesięcznych transz (w zł) x ilość transz miesięcznych” otrzymuje brzmienie: „540,00 zł x 2 transze”;
  1. w tabeli stanowiącej załącznik do Zarządzenia w kolumnie „Wysokość stypendium (w zł)”  kwotę „90.000,00” zastępuje się kwotą „88.380,00”.

§ 2. Wykonanie Zarządzenia powierzam Naczelnikowi Wydziału Kultury, Sportu i Promocji.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Załączniki do pobrania

Pobierz Rozpakuj
Pobierz spakowane pliki Rozpakuj pliki i pobierz

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Łukasz Froncek 05-08-2015 13:53
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 03-08-2015
Ostatnia aktualizacja: Tomasz Kopczyński 01-09-2015 14:21