herb Grudziądza
Logo BIP
Biuletyn Informacji Publicznej
gmina-miasto Grudziądz
Urząd Miejski w Grudziądzu
Logo ePUAP
panorama Grudziądza

Lista dokumentów

Nazwa dokumentu / katalogu Data aktualizacji
dokument ZARZĄDZENIE NR 325/15 w sprawie niewykonania prawa pierwokupu nieruchomości położonej na terenie gminy-miasto Grudziądz. 2015-09-17 14:09
dokument ZARZĄDZENIE NR 324/15 zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia planu środków finansowych Funduszu Pracy przyznanych dla Powiatowego Urzędu Pracy w Grudziądzu na 2015 rok 2015-09-17 14:08
dokument ZARZĄDZENIE NR 323/15 w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie odrębnej własności lokalu użytkowego nr 10 mieszczącego się w budynku położonym w Grudziądzu przy ul. Ikara 4 2015-09-17 14:08
dokument ZARZĄDZENIE NR 322/15 w sprawie obciążenia nieruchomości stanowiącej własność gminy – miasto Grudziądz prawem służebności gruntowej 2015-09-17 14:05
dokument ZARZĄDZENIE NR 321/15 w sprawie informacji o przebiegu wykonania budżetu miasta za I półrocze 2015 roku oraz informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej 2015-09-17 14:05
dokument ZARZĄDZENIE NR 320/15 w sprawie ustalenia wzoru wniosku w postępowaniu o przyznanie pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Grudziądza. 2015-09-17 14:03
dokument ZARZĄDZENIE NR 319/15 zmieniające Uchwałę Rady Miejskiej Grudziądza w sprawie uchwalenia budżetu na 2015 rok 2015-09-17 14:02
dokument ZARZĄDZENIE NR 318/15 w sprawie oddania w dzierżawę, w drodze bezprzetargowej, nieruchomości położonej w Grudziądzu przy ulicy Wiślanej, zabudowanej pomieszczeniem gospodarczym oraz sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę 2015-09-17 14:00
dokument ZARZĄDZENIE NR 317/15 w sprawie niewykonania prawa pierwokupu nieruchomości położonej na terenie gminy-miasto Grudziądz. 2015-09-17 13:59
dokument ZARZĄDZENIE NR 316/15 w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości stanowiących własność gminy - miasto Grudziądz przeznaczonych do zbycia 2015-09-17 13:58
dokument ZARZĄDZENIE NR 315/15 zmieniające zarządzenie w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Grudziądzu 2015-09-17 13:57
dokument ZARZĄDZENIE NR 314/15 w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości stanowiących własność gminy - miasto Grudziądz przeznaczonych do zbycia 2015-09-17 14:07
dokument ZARZĄDZENIE NR 313/15 w sprawie udzielenia upoważnienia do wykonywania czynności w imieniu gminy – miasto Grudziądz p. o. Dyrektora Centrum Profilaktyki i Terapii w Grudziądzu 2015-09-17 13:57
dokument ZARZĄDZENIE NR 312/15 w sprawie upoważnienia do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej 2015-09-17 13:37
dokument ZARZĄDZENIE NR 311/15 w sprawie upoważnienia do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej 2015-09-17 13:36
dokument ZARZĄDZENIE NR 310/15 w sprawie powołania obwodowych komisji do spraw referendum 2015-09-17 13:53
dokument ZARZĄDZENIE NR 309/15 w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Grudziądzu 2015-09-17 13:34
dokument ZARZĄDZENIE NR 308/15 w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 16 w Grudziądzu 2015-09-17 13:34
dokument ZARZĄDZENIE NR 307/15 w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr 3 w Grudziądzu 2015-09-17 13:33
dokument ZARZĄDZENIE NR 306/15 w sprawie powołania Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 2015-09-17 13:32
dokument ZARZĄDZENIE NR 305/15 w sprawie oddania w dzierżawę, w drodze bezprzetargowej nieruchomości położonych w Grudziądzu przy ulicy Lotniczej oraz sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę 2015-09-17 13:32
dokument ZARZĄDZENIE NR 304/15 w sprawie oddania w dzierżawę, w drodze bezprzetargowej, nieruchomości położonej w Grudziądzu przy ulicy Warmińskiej oraz sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę 2015-09-17 13:30
dokument ZARZĄDZENIE NR 303/15 w sprawie upoważnienia do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej 2015-09-17 13:28
dokument ZARZĄDZENIE NR 302/15 w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości stanowiących własność gminy-miasto Grudziądz przeznaczonych do zbycia 2015-09-17 13:27
dokument ZARZĄDZENIE NR 301/15 w sprawie oddania w dzierżawę, w drodze bezprzetargowej części nieruchomości położonej w Grudziądzu przy ulicy Kalinkowej 56 oraz sporządzenie wykazu nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę 2015-09-17 13:26
dokument ZARZĄDZENIE NR 300/15 w sprawie oddania w dzierżawę, w drodze bezprzetargowej części nieruchomości położonej w Grudziądzu przy ulicy Chełmińskiej oraz sporządzenie wykazu nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę 2015-09-17 13:07
dokument ZARZĄDZENIE NR 299/15 w sprawie oddania w dzierżawę, w drodze bezprzetargowej części nieruchomości położonej w Grudziądzu przy ulicy gen. Tadeusza Bora-Komorowskiego oraz sporządzenie wykazu nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę 2015-09-17 12:57
dokument ZARZĄDZENIE NR 298/15 w sprawie oddania w dzierżawę, w drodze bezprzetargowej, nieruchomości położonej w Grudziądzu przy ulicy Waryńskiego oraz sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę 2015-09-17 12:54
dokument ZARZĄDZENIE NR 297/15 w sprawie wyrażenia zgody na wykreślenie prawa odkupu nieruchomości 2015-09-17 12:53
dokument ZARZĄDZENIE NR 296/15 w sprawie ustanowienia na rzecz gminy – miasto Grudziądz odrębnej własności lokalu mieszkalnego nr 34 usytuowanego w budynku wielorodzinnym położonym w Grudziądzu przy ulicy Śniadeckich 14 2015-09-17 12:52
dokument ZARZĄDZENIE NR 295/15 w sprawie przeznaczenia do oddania w użytkowanie wieczyste nieruchomości stanowiącej własność gminy – miasto Grudziądz 2015-09-17 12:50
dokument ZARZĄDZENIE NR 294/15 w sprawie wystąpienia o nabycie nieruchomości stanowiącej własność gminy – miasto Grudziądz położonej przy ul. Poniatowskiego 2015-09-17 12:50
dokument ZARZĄDZENIE NR 293/15 w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność gminy – miasto Grudziądz przeznaczonej do zbycia 2015-09-17 12:49
dokument ZARZĄDZENIE NR 292/15 w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność gminy – miasto Grudziądz przeznaczonej do zbycia 2015-09-17 12:47
dokument ZARZĄDZENIE NR 291/15 w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność gminy – miasto Grudziądz przeznaczonej do oddania w użytkowanie wieczyste 2015-09-17 12:46
dokument ZARZĄDZENIE NR 290/15 w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność gminy – miasto Grudziądz przeznaczonej do oddania w użytkowanie wieczyste 2015-09-17 12:44
dokument ZARZĄDZENIE NR 289/15 w sprawie przeznaczenia do oddania w użytkowanie wieczyste nieruchomości stanowiącej własność gminy – miasto Grudziądz 2015-09-17 12:43
dokument ZARZĄDZENIE NR 288/15 w sprawie wystąpienia o nabycie nieruchomości stanowiącej własność gminy – miasto Grudziądz położonej przy ul. Konarskiego 2015-09-17 12:42
dokument ZARZĄDZENIE NR 287/15 w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości stanowiących własność gminy – miasto Grudziądz przeznaczonych do zbycia 2015-09-01 14:24
dokument ZARZĄDZENIE NR 286/15 w sprawie oddania w dzierżawę, w drodze bezprzetargowej nieruchomości położonej w Grudziądzu (Błonia nad Wisłą), w celu zorganizowania imprezy masowej pn. KOLOR FEST 2015-10-22 08:46
dokument ZARZĄDZENIE NR 285/15 w sprawie oddania w dzierżawę, w drodze bezprzetargowej nieruchomości położonej w Grudziądzu przy ulicy Wybickiego oraz sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę 2015-10-22 08:44
dokument ZARZĄDZENIE NR 284/15 w sprawie wyrażenia zgody na wykreślenie prawa odkupu nieruchomości 2015-09-01 14:23
dokument ZARZĄDZENIE NR 283/15 w sprawie udzielenia pomocy finansowej uczniom na zakup podręczników, książek pomocniczych i materiałów dydaktycznych 2015-09-01 14:22
dokument ZARZĄDZENIE NR 282/15 zmieniajace zarządzenie w sprawie przyznania stypendiów sportowych 2015-09-01 14:21