herb Grudziądza
Logo BIP
Biuletyn Informacji Publicznej
gmina-miasto Grudziądz
Urząd Miejski w Grudziądzu
Logo ePUAP
panorama Grudziądza

ZARZĄDZENIE NR 288/15 w sprawie wystąpienia o nabycie nieruchomości stanowiącej własność gminy – miasto Grudziądz położonej przy ul. Konarskiego

ZARZĄDZENIE NR 288/15

PREZYDENTA GRUDZIĄDZA

z dnia 06 sierpnia 2015 r.

 

 

w sprawie wystąpienia o nabycie nieruchomości stanowiącej własność

gminy – miasto Grudziądz położonej przy ul. Konarskiego

 

 

            Na podstawie art. 231 § 2 Kodeksu Cywilnego (Dz. U. z 2014 r., poz. 121 z późn. zm.) oraz § 1 ust. 1 Uchwały Nr LI/889/98 Rady Miejskiej Grudziądza z dnia
22 kwietnia 1998 r. w sprawie określenia zasad zbycia i nabycia nieruchomości gruntowych (Monitor Grudziądzki Nr 4, poz. 896) zarządzam, co następuje:

 

            § 1. 1. Wystąpić do Pana Zbigniewa Grabińskiego o nabycie nieruchomości gruntowej będącej własnością gminy - miasto Grudziądz, położonej w Grudziądzu przy ul. Konarskiego, stanowiącej działkę nr 24/97 w obrębie 113 o pow. 17 m², zapisanej w księdze wieczystej nr TO1U/00019686/9, zabudowanej budynkiem garażu, za wynagrodzeniem w wysokości 2.985,21 zł (słownie: dwatysiącedziewięćsetosiemdziesiątpięćzłotych21/100) w tym 558,21 zł podatek 23% VAT.

 

            2. Zobowiązać nabywcę do uiszczenia na rzecz gminy – miasto Grudziądz kwoty 590,00 zł (słownie: pięćsetdziewięćdziesiątzłotych00/100) tytułem zwrotu kosztów związanych z przygotowaniem nieruchomości do zbycia.

 

            § 2. Wykonanie Zarządzenia powierzam Naczelnikowi Wydziału Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami.

 

            § 3. Zarządzenie podlega publikacji w Monitorze Grudziądzkim.

 

            § 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Dorota Kozyrska 07-08-2015 14:46
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 06-08-2015
Ostatnia aktualizacja: Tomasz Kopczyński 17-09-2015 12:42