herb Grudziądza
Logo BIP
Biuletyn Informacji Publicznej
gmina-miasto Grudziądz
Urząd Miejski w Grudziądzu
Logo ePUAP
panorama Grudziądza

ZARZĄDZENIE NR 295/15 w sprawie przeznaczenia do oddania w użytkowanie wieczyste nieruchomości stanowiącej własność gminy – miasto Grudziądz

ZARZĄDZENIE NR 295/15

PREZYDENTA GRUDZIĄDZA

z dnia 06 sierpnia 2015 r.

 

 

w sprawie przeznaczenia do oddania w użytkowanie wieczyste nieruchomości stanowiącej własność gminy – miasto Grudziądz

 

            Na podstawie art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2015 r., poz. 782, z późn. zm.) oraz § 1 ust. 1 Uchwały Nr LI/889/98 Rady Miejskiej Grudziądza z dnia 22 kwietnia 1998 r. w sprawie określenia zasad zbycia i nabycia nieruchomości gruntowych (Monitor Grudziądzki Nr 4, poz. 896) zarządzam, co następuje:

            § 1. Przeznaczyć do oddania w użytkowanie wieczyste udział wynoszący 156/51948 części w nieruchomości stanowiącej własność gminy - miasto Grudziądz, położonej
w Grudziądzu przy ul. Poniatowskiego, oznaczonej jako działka nr 1/6 w obr. 12 o pow. 9611 m2, zapisanej w księdze wieczystej nr TO1U/00020591/6. 

 

            § 2. Wykonanie Zarządzenia powierzam Naczelnikowi Wydziału Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami.

 

            § 3. Zarządzenie podlega publikacji w Monitorze Grudziądzkim.

 

            § 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

 

 

 

 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Dorota Kozyrska 07-08-2015 15:00
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 06-08-2015
Ostatnia aktualizacja: Tomasz Kopczyński 17-09-2015 12:50