herb Grudziądza
Logo BIP
Biuletyn Informacji Publicznej
gmina-miasto Grudziądz
Urząd Miejski w Grudziądzu
Logo ePUAP
panorama Grudziądza

ZARZĄDZENIE NR 315/15 zmieniające zarządzenie w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Grudziądzu

ZARZĄDZENIE NR 315/15

PREZYDENTA GRUDZIĄDZA

z dnia 18 sierpnia 2015 r.

 

zmieniające zarządzenie w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego

w Grudziądzu

 

Na podstawie art. 33 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późn. zm.) zarządzam, co następuje:

 

§ 1. W zarządzeniu Nr 571/12 Prezydenta Grudziądza z dnia 31 grudnia 2012 r. w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Grudziądzu z późn. zm. wprowadzam następujące zmiany:

1) w § 10 ust. 4 otrzymuje brzmienie:

    „ 4. W Urzędzie Stanu Cywilnego utworzone zostają dwa stanowiska Zastępcy Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego.”.

 

§ 2. Wykonanie niniejszego zarządzenia powierzam Sekretarzowi Miasta.

 

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania z mocą obowiązującą od 17 sierpnia 2015 r.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Magdalena Walczak 21-08-2015 10:09
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 18-08-2015
Ostatnia aktualizacja: Tomasz Kopczyński 17-09-2015 13:57